Poudarek na letošnjem Blejskem strateškem forumu (BSF), ki bo potekal med 29. in 30. avgustom pod naslovom ‘Vladavina moči ali moč pravil’1, bodo razprave o posledicah ruske agresije na Ukrajino in krizi multilateralizma. Vzporedno z glavnim dogodkom bo od 26. do 29. avgusta v Ljubljani in na Bledu potekal tudi Blejski strateški forum mladih (Young BSF).

Blejski strateški forum

Blejski strateški forum (BSF) je vodilna konferenca v srednji in jugovzhodni Evropi, ki že sedemnajsto leto predstavlja vključujočo platformo, na kateri se združuje pestra struktura ljudi s področja diplomacije, politike, gospodarstva, zasebnega in javnega sektorja ter akademske sfere, kjer razpravljajo o ključnih izzivih v 21. stoletju. Namen BSF je spodbuditi sodelujoče akterje k razpravi in izmenjavi mnenj ter k iskanju inovativnih rešitev za regionalne in globalne izzive.

Udeleženci Blejskega strateškega foruma bodo med 29. in 30. avgustom iskali odgovore na vprašanja o prihodnosti multilateralne ureditve ter o njegovi vlogi znotraj Evropske unije. Svetovne krize (podnebna, gospodarska, prehranska, energijska) in vznikanje novih kriznih žarišč, predvsem pa ruska agresija na Ukrajino in spremembe mednarodnega reda so pokazali, da se mora mednarodni sistem, ki se je oblikoval okoli OZN po koncu druge svetovne vojne, spremeniti. S spremembami na oseh vzhod-zahod in sever-jug je prišlo do vprašanja po rekonfiguraciji že ustaljenega ustroja. Vloga EU je, da, posebno v luči ukrajinske krize, okrepi svoj glas na mednarodnem prizorišču ter okrepi lastno sposobnost spopadanja z aktualnimi in prihodnjimi izzivi, kot so prehranska in varnostna kriza.

Gostiteljica Tanja Fajon

Ministrica za zunanje zadeve Slovenije in gostiteljica letošnjega Blejskega strateškega foruma Tanja Fajon je ob napovedi naslova in teme razprav letošnjega Foruma dejala: »Dobra novica je, da nas bo lokacija reševanja teh težkih vprašanj navdihnila in nam dala pogum in motivacijo.«

Generalni sekretar BSF-ja Peter Grk je poudaril: »Evropa in z njo svet se danes nahajata na razkrižju. Pot, ki jo bomo ubrali bo zaznamovala nas in vse prihodnje generacije. V tem kontekstu bo BSF ponudil platformo za iskreno izmenjavo mnenj in iskanja odgovorov na vprašanja sedanjosti in prihodnosti.«

Glavna tema

Glavna tema prvega dne Blejskega strateškega foruma, ki bo namenjen razpravi voditeljev evropskih držav, visokim predstavnikom Evropske unije in zunanjim ministrom evropskih držav, so izzivi, s katerimi se soočata Evropska unija in regija.

Drugi dan

Drugi dan bodo na agendi razprave o situaciji v evropski soseščini, o pomoči in obnovi Ukrajine ter posledicah ruske agresije za prehransko in energetsko varnost v Evropi ter širitvi EU. Pogovori se bodo dotikali tudi prihodnosti globalne ekonomije, sodelovanja na področju boja proti podnebnim spremembam, izzivov evropske varnostne arhitekture, digitalizacije in kibernetske varnosti. Turistični panel letošnjega BSF pa bo posvečen razpravam o odzivu na ovire v turizmu in gospodarstvu, ki so posledica globalne krize.

Letošnji Young BSF se bo osredotočil predvsem na razprave o prihodnosti demokracije tudi v luči ruske agresije na Ukrajino, svoje ideje in zaključke pa bodo imeli mladi možnost predstaviti tudi na Blejskem strateškem forumu.

Vir: Gov.si Foto: Zajem zaslona