17. Blejski strateški forum: Vladavina moči ali moč pravil

17. Blejski strateški forum (BSF) bo potekal 29. in 30. avgusta letos pod naslovom Vladavina moči ali moč pravil. Forum bo namenjen razpravam o krizi multilateralnega reda in odzivu mednarodne skupnosti na izzive, ki vznikajo.

V sedemnajstih letih obstoja je BSF prerasel v vodilno mednarodno konferenco v srednji in jugovzhodni Evropi, ki pritegne najrazličnejše udeležence. Njegov namen je sodelujoče akterje spodbuditi k razpravam o sodobnih regionalnih in globalnih izzivih ter iskanju inovativnih rešitev.

BSF bodo letos posebej zaznamovale razprave o krizi multilateralnega reda ter o posledicah ruske agresije na Ukrajino. V sklopu BSF bo 30. avgusta, med 10. in 13. uro, v hotelu Grand hotel Toplice potekal tudi turistični panel, ki ga bo organizirala Slovenska turistična organizacija, s posebnim poudarkom na sedanje in prihodnje globalne izzive, s katerimi se sooča turistični in gospodarski sektor.

Predstavnikom medijev bo na dogodku komunikacijsko in logistično podporo nudil Urad vlade za komuniciranje.

Blejski strateški forum

Blejski strateški forum (BSF) je vodilna konferenca v srednji in jugovzhodni Evropi, ki že sedemnajsto leto predstavlja vključujočo platformo, na kateri se združuje pestra struktura ljudi s področja diplomacije, politike, gospodarstva, zasebnega in javnega sektorja ter akademske sfere, kjer razpravljajo o ključnih izzivih v 21. stoletju.

Namen BSF je spodbuditi sodelujoče akterje k razpravi in izmenjavi mnenj ter k iskanju inovativnih rešitev za regionalne in globalne izzive… več tukaj.

Foto: Zajem zaslona