257,7 milijona evrov za okrevanje: Slovenija poslala tretji zahtevek

Denar [Foto: Freepik]

257,7 milijona evrov za okrevanje: Slovenija poslala tretji zahtevek

Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost je Evropski komisiji poslal tretji zahtevek za izplačilo sredstev iz mehanizma za okrevanje po koronski krizi. Skupna vrednost zahtevka znaša 280 milijonov evrov bruto oziroma 257,7 milijona evrov neto.

Slovenija ima v okviru evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost na voljo skupno 1,61 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 1,07 milijarde evrov posojil. Slovenija mora sredstva izkoristiti do konca leta 2026. Tretji zahtevek za plačilo vključuje četrti obrok nepovratnih sredstev in drugi obrok posojil. Slednje pa v neto vrednosti pomeni 141,6 milijona evrov nepovratnih sredstev in 116,1 milijona evrov posojil.

Pred oddajo tretjega zahtevka se je vlada seznanila s poročilom o uresničevanju nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost ter obravnavala finančno izvajanje načrta. Pristojna ministrstva so ocenila, da so izpolnila vseh osem mejnikov, ki sestavljajo tretji zahtevek za plačilo.

Kaj je med mejniki, ki sestavljajo zahtevek?

Med mejniki, ki sestavljajo zahtevek, so začetek veljavnosti prepovedi uporabe fosilnih goriv za ogrevanje novih stavb, oddaja naročil za projekte za spodbujanje investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost, oddana izhodišča za spremembe pokojninske zakonodaje v posvetovanje, dokončan izbor naložbenih projektov za ozelenitev izobraževalne infrastrukture, operativnost akademije javnega naročanja, začetek veljavnosti zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu ter oddaja javnega naročila za gradnjo novih ustanov za institucionalno varstvo.

Zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov bo zdaj preverila Evropska komisija. Komisija bo na podlagi tega določila višino plačila zahtevka. Končno potrditev izplačila bo moral dati še Svet EU-ja.

Evropska komisija je Sloveniji v okviru predplačila septembra 2021 ter prvih dveh izplačil aprila in decembra lani do danes izplačala že 841 milijonov evrov. Od tega je 531 milijonov evrov nepovratnih sredstev in 310 milijonov evrov posojil. Država je medtem končnim prejemnikom za že izvedene projektne dejavnosti izplačala 480 milijonov evrov. Izplačila so bila namenjena predvsem za projekte za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj in povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture

[Vir: MMC RTV SLO]; Portal24; Foto: Freepik