Afera Litijska: Ministrica Katič napovedala kazenske ovadbe

Andreja Katič [Foto: Danijel Kovačič Grmek/ UKOM]

Afera Litijska: Ministrica Katič napovedala kazenske ovadbe

Ministrica za pravosodje Andreja Katič je danes napovedala vložitev kazenske ovadbe v zvezi z nakupom sodne stavbe na Litijski cesti 51, kjer so nedavne cenitve pokazale, da je bila stavba precenjena za 1,7 milijona evrov.

Stavba, ki je bila kupljena za 7,7 milijona evrov, je po najnovejših ocenah vredna le šest milijonov evrov. Ministrica Katič je izpostavila, da stavba potrebuje obsežna popravila, vključno z zamenjavo strehe, oken in talnih oblog ter popravilom poškodovanih stropov in zagotovitvijo prezračevanja. Ministrica ej povedala, da je stavba je v tako slabem stanju, da nima niti osnovne električne oskrbe, prav tako se vanjo steka meteorna voda. Ocena potrebnih sredstev za obnovo znaša več kot 5,55 milijona evrov, kar predstavlja dodaten finančni breme, saj ministrstvo trenutno ne razpolaga z zadostnimi sredstvi za tovrstne investicije.

V luči teh odkritij je odstopila tudi prejšnja ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan, kar dodatno osvetljuje vprašanja o netransparentnosti in negospodarnosti pri upravljanju državnih sredstev. Nakup stavbe trenutno preiskuje tudi Nacionalni preiskovalni urad (NPU), ki skuša ugotoviti morebitne nepravilnosti.

Katičeva je dodala, da so zaradi spornega nakupa na ministrstvu že izrekli opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja dvema sodelavcema. Poleg tega preverjajo možnost razdrtja kupoprodajne pogodbe, sklenjene z prodajalcem Sebastjanom Vežnaverjem. Ministrica je poudarila, da je v pogodbo vključena protikorupcijska klavzula, kar omogoča dodatne možnosti za ukrepanje.

Ministrica je še izjavila, da je glede na pridobljene podatke in ugotovitve njena dolžnost, da poda kazensko ovadbo, čeprav zaenkrat ni specificirala, proti komu natančno bo ovadba usmerjena. Slednje, da je v rokah organov pregona, dejala Katičeva, s čimer je poudarila resnost in zapletenost situacije, ki obkroža ta sporni nakup.

Prevzem stavbe bo 7. maja

Ministrstvo za pravosodje bo skladno z aneksom h kupoprodajni pogodbi, podpisano 16. januarja, prevzelo stavbo na Litijski cesti. Ponovljene izmere in nova cenitev sta bili izvedeni, oba pogoja sta zdaj izpolnjena, in ministrstvo je pooblaščenko prodajalca, odvetnico Nino Zidar Klemenčič, obvestilo o tem. Za datum primopredaje je predlagan za 7. maj.

Po prevzemu stavbe so med prednostnimi nalogami ministrstva varnostni ukrepi, vključno z namestitvijo zaščitne ograje in zagotavljanjem fizične varnosti objekta. Postopek javnega naročanja za te storitve je že v teku, pričakuje se, da bo stavba zavarovana sredi do konca maja.

Ministrica za pravosodje, Andreja Katič, še nima jasnega odgovora, kako naj bi se objekt na Litijski uporabljal. Po njenih besedah objekt ni primeren za potrebe pravosodnih arhivov ali sodišč. Iz izvedenskega mnenja je razvidno, da bi se za namestitev arhivov in knjižnice lahko uporabljali prostori v kleti, zaklonišču in na plošči nad zakloniščem, ne pa po posameznih etažah. Zaradi dolgotrajne neuporabe stavbe je tudi dvom v ustreznost priložene energetske izkaznice.

Ministrica je prav tako omenila javno naročilo za stavbo za potrebe sodstva iz junija prejšnjega leta, v katerem je bila zahtevana skupna površina poslovnih prostorov okoli 5000 kvadratnih metrov. Zdajšnji popis površin kaže, da je primernih prostorov več kot 40 odstotkov manj. Kljub temu, da stavba ni idealna za razpisne zahteve, ni bojazni za njeno statično varnost tudi v primeru močnejšega potresa, je dodala ministrica.

[Vir: STA]; Portal24; Foto: Danijel Kovačič Grmek/ UKOM