Agencija začela z odpošiljanjem obrazcev za pomoč po poplavah

Po poplavah [Foto: MKGP RS]

Agencija začela z odpošiljanjem obrazcev za pomoč po poplavah

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je začela z odpošiljanjem obrazcev za finančno pomoč namenjeno oškodovancem, ki so utrpeli premoženjsko škodo zaradi poplav in plazov v avgustu 2023. To potezo podpira Odlok o zagotavljanju nujne finančne pomoči za ublažitev škode na kmečkih in poslovnih stavbah ter kmetijskih zemljiščih.

Upravičenec mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

  • v letu 2023 je oddal zbirno vlogo v skladu uredbo, ki ureja izvedbo intervencij kmetijske politike za leto 2023,
  • v letu 2022 je dosegel vsaj 100.000 evrov standardnega prihodka iz zakona, ki ureja kmetijstvo,
  • utrpel je škodo, ki presega 30 odstotkov standardnega prihodka iz zakona, ki ureja kmetijstvo, ki ga je njegovo kmetijsko gospodarstvo doseglo v letu 2022,
  • na dan 4. avgusta 2023 je kot nosilec vpisan v register kmetijskih gospodarstev iz zakona, ki ureja kmetijstvo,
  • škoda, nastala na kmečkih ali poslovnih stavbah in na kmetijskih zemljiščih, je vpisana v elektronsko zbirko podatkov AJDA,
  • za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

Za finančno pomoč po tem odloku se zagotovijo sredstva v višini 8,58 milijona evrov iz naslova Evropske unije.

Upravičenci morajo svojo vlogo za finančno pomoč oddati najkasneje do 22. marca 2024. Vložiti jo je možno osebno v sprejemni pisarni Agencije na Dunajski cesti 160 v Ljubljani ali po pošti kot priporočeno pošiljko. Za tiste, ki niso prejeli predtiskanega obrazca, je možno obrazec izpolniti samostojno in ga poslati po navodilih iz Odloka.

Ta ukrep predstavlja ključen korak k okrevanju kmetijskih gospodarstev, ki so jih prizadele naravne nesreče preteklega leta, zagotavljajoč nujno potrebno finančno podporo za obnovo in nadaljnje delovanje.

Portal24; Foto: MKGP RS