Ali lahko povečamo svojo čustveno inteligenco?

Foto: Freepik

Ali lahko povečamo svojo čustveno inteligenco?

Čustvena inteligenca, ki se pogosto sklicuje kot čustveni količnik (EQ), je od začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja doživela naraščajoče zanimanje v psiholoških in izobraževalnih krogih. Ta koncept, ki ga danes pogosto slišimo v pogovorih v pisarnah in socialnih srečanjih, opisuje sposobnost posameznika, da prepoznava, razume in upravlja lastna čustva ter čustva drugih. Ta novica podrobneje raziskuje, kako lahko razvijemo in izboljšamo svojo čustveno inteligenco.

Razumevanje IQ in EQ

Čustvena inteligenca se pogosto primerja z intelektualno inteligenco, znano kot IQ. Čeprav je intelektualna sposobnost v veliki meri prirojena in genetsko določena, čustvena inteligenca ponuja bolj prilagodljiv spekter. Osnovni elementi, kot je sposobnost uporabe čustev za izboljšanje miselnih procesov, so morda prirojeni, vendar se številni vidiki čustvene inteligence, kot so empatija, samozavedanje in regulacija čustev, lahko skozi čas razvijajo in izboljšujejo.

Ključne čustvene sposobnosti in njihov razvoj

1. Čustvena izraznost

Čustvena izraznost vključuje sposobnost, da svoja čustva izrazimo skozi neverbalne znake, kot so izrazi obraza, ton glasu in telesna govorica. To je temelj za učinkovito komunikacijo in povezovanje z drugimi.

Izboljšave: Delajte na svoji čustveni izraznosti z aktivnim opazovanjem in posnemanjem pozitivnih vzorcev v družbi, izvajajte vaje samopredstavitve in prosite za povratne informacije o vašem neverbalnem komuniciranju.

2. Čustvena občutljivost več na Govorica telesa.

Portal24; Foto: Freepik