Ali mi pripada zagotovljena pokojnina in kako do informativnega izračuna?

ByAna Koren

14. februarja, 2024
Foto: Pixabay

Ali mi pripada zagotovljena pokojnina in kako do informativnega izračuna?

Če se boste odločili za starostno upokojitev ob predpisanem času in s potrebno dolžino pokojninske dobe, vam pripada zagotovljena pokojnina, ki znaša 620 evrov. To spremembo je prinesel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2I), ki je začel veljati 1. maja 2021. Ta zakon je prinesel pomembne spremembe v sistem pokojninskega zavarovanja, med drugim tudi povečanje najnižje zagotovljene pokojnine iz 500 evrov na 620 evrov. S tem se želi zagotoviti dostojno življenje upokojencem ter ustrezna socialna varnost v starosti.

Poleg tega ima višina zagotovljene pokojnine pomembno vlogo tudi pri določanju osnove za odmero vdovske oziroma družinske pokojnine, kar dodatno poudarja pomen te spremembe. Uskladitve pokojnin se izvajajo v določenih rokih in višinah. Slednje pomeni, da se lahko zagotovljena pokojnina še spreminja v skladu s temi uskladitvami. Pomembno je, da se upokojenci redno obveščajo o teh spremembah, da lahko ustrezno načrtujejo svoje finančno stanje v prihodnosti.

Informativni izračun

Za pridobitev informacij o pričakovanem datumu izpolnitve pogojev za starostno (ali predčasno) upokojitev ter o višini pokojnine, se lahko obrnete na zavod. Za pridobitev informativnega izračuna je potrebno vložiti ustrezno vlogo… več na Senior24

Pogosto vprašanje: Kaj vpliva na višino pokojnine?

Višina pokojnine je ključno povezana z več dejavniki, med katerimi izstopata pokojninska osnova in dopolnjena pokojninska doba. Pokojninska osnova predstavlja temelj za določitev odmernega odstotka, ki vpliva na končno višino starostne pokojnine.

Kako se določi pokojninska osnova?

Pokojninska osnova se izračuna na podlagi mesečnega povprečja osnov iz najugodnejših zaporednih štiriindvajsetih let zavarovanja od leta 1970 naprej, pri čemer so vključeni tudi plačani prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Pri tem se upoštevajo osnove, zmanjšane za davke in prispevke, ki se plačujejo od plače po povprečni stopnji… več tukaj.

Foto: Pixabay

Portal24