Arhitekturne rešitve za prizadete v lanskih ujmah

ByMiha Kovač

17. aprila, 2024 , , ,
Nadomestna hiša [Foto: Zbornica za ahitekturo in prostor] Slovenije

Arhitekturne rešitve za prizadete v lanskih ujmah

V sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor je Ministrstvo za solidarno prihodnost na natečaju izbralo 12 arhitekturnih rešitev za nadomestno gradnjo domov, ki so bili uničeni v lanskih ujmah. Na natečaj je prispelo 21 elaboratov s skupno 58 arhitekturnimi rešitvami, izmed katerih je bilo izbranih 12.

Ob tej priložnosti je ministrstvo pojasnilo, da so se za natečaj odločili zaradi pomanjkanja kakovostnih in cenovno dostopnih rešitev na trgu, ki bi omogočale gradnjo modernih domov. “Z natečajno zasnovo smo želeli vplivati na izbiro arhitekturnih tipologij, s čimer se bo ob boljšem vključevanju zgrajenih stavb v lokalno okolje izboljšala tudi trajnostna raba prostora,” so izjavili z ministrstva.

Predstavljene natečajne rešitve bodo kmalu dostopne v posebnem spletnem katalogu na spletnih straneh zbornice. Natečaj je obsegal različne tipe stanovanjskih objektov: enostanovanjske hiše, dvostanovanjske hiše, dvojčke in vrstne hiše. Vsi načrti predvidevajo možnost nadgradnje in prilagoditve po vselitvi, z omejenimi bivalnimi površinami med 90 in 122 kvadratnimi metri, kar upošteva tudi okoljski vpliv gradnje.

Načrti za nadomestne stavbe bodo kmalu vplivali na javna naročila, medtem ko se razvijajo novi prostorski izvedbeni akti za umeščanje objektov v prostor. Pri tem bodo upoštevana načela trajnostnega upravljanja prostora.

Za lastnike hiš, uničenih v poplavah, so na voljo štiri možnosti: preselitev v že zgrajeno stanovanje ali hišo, nakup nadomestne nepremičnine od države, prejem odškodnine ali izbira nadomestne gradnje.

[Vir: MMC RTV SLO]; Portal24; Foto: Zbornica za ahitekturo in prostor Slovenije