Banka Slovenije: Rast BDP-ja presega pričakovanja

Banka Slovenije vhod [Foto: Portal24/Edvard Kadič]

Banka Slovenije: Rast BDP-ja presega pričakovanja

Gospodarska dejavnost v Sloveniji je na začetku leta 2024 ostala razmeroma ugodna, ocenjuje Banka Slovenije. Statistični urad Republike Slovenije je objavil podatke, ki kažejo, da je bil bruto domači proizvod (BDP) v prvem četrtletju letošnjega leta realno za 2,1 odstotka večji kot v istem obdobju lani. Po sezonsko prilagojenih podatkih, ki omogočajo primerjave znotraj EU, je bila medletna rast 1,8-odstotna, na četrtletni ravni pa je gospodarska dejavnost stagnirala.

Banka Slovenije v svojem komentarju izpostavlja, da je bila medletna rast BDP-ja v Sloveniji v prvih treh mesecih leta višja od povprečja evrskega območja, kjer je bila rast po trenutnih ocenah 0,4-odstotna.

Gospodarsko dejavnost na začetku leta je pomembno podpirala poraba gospodinjstev, ki se je povečala za 0,9 odstotka. Ta rast je bila spodbujena z zgodovinsko visoko zaposlenostjo in rastjo plač, ki je presegla inflacijo. Poleg zasebne porabe so se medletno okrepili tudi poraba države in bruto naložbe v osnovna sredstva, in sicer za 5,1 odstotka oziroma 0,6 odstotka, pri čemer se je rast naložb umirila glede na predhodna trimesečja.

Zunanjetrgovinski presežek

Pozitiven prispevek k rasti BDP-ja je imel tudi zunanjetrgovinski presežek, ki je BDP zvišal za 0,2 odstotne točke. Realno upadanje izvoza in uvoza se je umirilo, pri čemer je padec izvoza v primerjavi z lanskim letom ostal manjši kot pri uvozu, pojasnjujejo v centralni banki.

Rast dodane vrednosti v industriji se je v prvem četrtletju medletno okrepila na 1,8 odstotka, robustna domača poraba pa se je odrazila tudi v višjem obsegu večine storitev.

Glede na razmeroma ugodna gospodarska gibanja v prvem četrtletju in izboljšanje gospodarske klime na začetku drugega trimesečja Banka Slovenije ocenjuje, da so obeti za letošnjo gospodarsko rast pozitivni. Inflacija se nadalje umirja, kar bodo upoštevali pri pripravi novih napovedi, ki jih bodo objavili junija. Trenutno velja decembrska napoved Banke Slovenije, po kateri naj bi rast BDP-ja letos dosegla 2,2 odstotka.

[Vir: STA]; Portal24; Foto: Portal24/Edvard Kadič