Bizarno: Predsednica izžrebala trajanje mandatov novih članov Sveta RTV

Kot na lotu: Predsednica izžrebala trajanje mandatov novih članov Sveta RTV Slovenija

Začeli so se postopki za konstituiranje novega Sveta RTV SLO. Predsednica Nataša Pirc Musar je izžrebala, katerih devet članov sveta bo imenovanih za dve leti in katerih osem članov za štiri leta. Samo žrebanje je sicer označila za “bizarno opravilo”.

Z uveljavitvijo na novembrskem referendumu potrjene novele zakona o Radioteleviziji Slovenija se bodo začeli postopki za imenovanje oziroma izvolitev 17 članov novega Sveta RTV Slovenija. Niti enega člana ne bo več imenoval državni zbor, ampak različne organizacije in institucije. Šest članov bo predstavnikov zaposlenih na RTV Slovenija.

Žrebanje

Žrebanje trajanja mandatov je predsednica Nataša Pirc Musar opravila javno. Prvih devet izvlečenih kroglic so bili upravičenci za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta Radiotelevizije Slovenija, ki bodo svojega člana imenovali oziroma izvolili za dve leti.

Za dve leti bodo svojega predstavnika izbrali zaposleni na RTV Slovenija, in sicer med zaposlenimi v kulturno-umetniških dejavnostih ter med zaposlenimi v razvedrilno-športnih dejavnostih, italijanska narodna skupnost, madžarska narodna skupnost, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Nacionalni svet za kulturo med kulturnimi in umetniškimi organizacijami, Nacionalni svet za kulturo na podlagi javnega poziva organizacijam s področja avdiovizualnega sektorja, Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja na podlagi javnega poziva organizacijam, ki so dejavne na področju varstva okolja, narave in podnebja ter krovna organizacija invalidskih organizacij.

Za štiri leta pa bodo predstavnike imenovali zaposleni na RTV Slovenija

Za štiri leta pa bodo predstavnike imenovali zaposleni na RTV Slovenija,, in sicer med zaposlenimi na področju informativne dejavnosti, med zaposlenimi za tehniko, kamor spadajo tudi oddajniki in zveze, ter med zaposlenimi na področju za digitalni razvoj, prav tako bo za štiri leta predstavnika imenoval Svet delavcev javnega zavoda RTV Slovenija, predsednica Republike Slovenije na podlagi javnega poziva registriranim verskim skupnostim, Olimpijski komite Slovenije, Informacijski pooblaščenec na podlagi javnega poziva organizacijam, ki so dejavne na področju medijev, razvoja informacijske družbe in zagotavljanja transparentnosti, ter Varuh človekovih pravic Republike Slovenije na podlagi javnega poziva nevladnim organizacijam s področja varstva človekovih pravic in svoboščin.

Odziv predsednice na žreb

“Najbolj bizarno predsedniško opravilo od obstoja Slovenije dalje, žrebanje kroglic za dolžino mandatov članov Programskega sveta RTV Slovenija, je opravljeno,” je predsednica Nataša Pirc Musar zapisla na Twitter. Ob tem je na vsa ministrstva in zakonodajno telo apelirala, naj se funkciji predsednice republike v prihodnje z zakoni ali drugimi predpisi ne nalaga pristojnosti, ki jih ne določa ustava.

“Ustava namreč jasno predvideva, da predsednica republike (med drugim) imenuje državne funkcionarje, kadar je to določeno z zakonom, druge zadeve pa opravlja samo, če so določene z ustavo,” je pojasnila. Pristojne je pozvala še, naj se v prihodnje ob pripravi zakonodajnih sprememb, ki bi določale dodane ali drugačne pristojnosti predsednice republike, kot jih predvideva ustava, najprej z njo posvetujejo.

Kaj bo odločilo ustavno sodišče

Svet RTV mora biti konstituiran v 60 dneh po uveljavitvi novele. Ali se bo to zgodilo, je odvisno tudi od ustavnega sodišča, ki bo odločalo o morebitnem zadržanju izvajanja novele. Ustavni sodniki bodo imeli pobudo za oceno ustavnosti na mizi že na četrtkovi seji.

Ustavno presojo zakona so vložili prvopodpisani predsednik dozdajšnjega programskega sveta Peter Gregorčič.

Med pobudniki so tudi dozdajšnji generalni direktor zavoda Andrej Grah Whatmough, dozdajšnja namestnica predsednika nadzornega sveta Tamara Besednjak Valič in dozdajšnji direktor Televizije Slovenija Uroš Urbanija. Prepričani so, da so z uveljavitvijo novele mandati članov programskega in nadzornega sveta, generalnega direktorja in direktorjev televizije in radia prenehali brez ugotavljanja pogojev, ki so sicer predpisani za prekinitev teh mandatov. Predlagali so absolutno prednostno obravnavo in začasno zadržanje novele.

Ko bo svet ustanovljen, bo začel teči 15-dnevni rok, v katerem mora v. d. generalnega direktorja zavoda sklicati prvo sejo sveta. Svet mora v 15 dneh po konstituiranju objaviti javni razpis za predsednika uprave zavoda.

Vir: MMC Foto: Nataša Pirc Musar Twitter