(Foto: Fitch)

Bonitetna agencija Fitch Ratings je v petek, 20. maja potrdila bonitetno oceno Republike Slovenije A s stabilnimi obeti.

Agencija v poročilu utemelji oceno A s stabilnimi obeti z več prednostnimi Slovenije. Kot prednosti agencija navaja članstvi v Evropski uniji in evroobmočju, ki podpirata ekonomsko in finančno stabilnost ter institucionalno moč države, ter visoko raven domačih prihrankov in zunanjo konkurenčnost, ki ugodno vplivata na presežek tekočega račun plačilne bilance. Kot prednosti poudari tudi robustno gospodarsko rast in močno fiskalno podporo v času med pandemijo, ki je ohranjala nizko stopnjo brezposelnosti. Omenjeni prednosti sta tudi precejšnja likvidnostna rezerva, s katero se bistveno izboljšata stanje neto dolga in finančna fleksibilnost, in nizek delež dolga v tuji valuti, ki je hkrati tudi zavarovan pred tveganjem tečajnih razlik.

Kljub temu da agencija kot šibkost omeni relativno visok javni dolg Slovenije, istočasno omeni, da je dolg krepko pod povprečjem evroobmočja in da Slovenija z njim preudarno upravlja. Na dolgi rok Slovenijo šibi pritisk stroškov, povezanih s staranjem prebivalstva. V povezavi z vojno v Ukrajini agencija ugotavlja, da je največja ranljivost Slovenije oskrba z energijo.

Vir: MF RS