Bonitetni agenciji S&P Global in DBRS Morningstar sta, 10. junija 2022, Sloveniji potrdili bonitetni oceni AA- oziroma A (high) in stabilne obete za prihodnost.

S&P GLOBAL

Po pričakovanjih agencije S&P Global bosta slovensko gospodarstvo in javne finance ostala trdna kljub geopolitičnim tveganjem, naraščajoči inflaciji in demografskim nesorazmerjem. Agencija zato za letošnje leto napoveduje 3,9 %  gospodarsko rast. Javnofinančni primanjkljaj bo po napovedih agencije znašal 4,9 %. Primanjkljaj bo odražal smiselno povečanje proračunskih izdatkov za investicije, zdravstveno oskrbo in ukrepe za blažitev energetske draginje.

Agencija DBRS Morningstar

Agencija DBRS Morningstar potrditev ocene Slovenije utemeljuje z verodostojno makroekonomsko politiko, ki omejuje tveganja, povezana z dogajanjem v zunanjem okolju. Glavne bonitetne prednosti države vidijo v gospodarstvu z visoko dodano vrednostjo, učinkovitem upravljanju z javnim dolgom, premišljenem fiskalnem okviru ter članstvu v evropskih institucijah. Bonitetno oceno po njihovem mnenju omejujejo relativno visok delež dolga, majhnost in izvozna naravnanost slovenskega gospodarstva.

Vir: Direktorat za zakladništvo, MF RS

Foto: dbrmorningstar.com