Bruselj poziva Big Tech, naj prepreči grožnje integriteti evropskim volitvam

Foto: Freepik

Bruselj poziva Big Tech, naj prepreči grožnje integriteti evropskim volitvam

Evropska komisija je večje spletne platforme, med katerimi so X, TikTok in Facebook pozvala, da aktivno prispevajo k zmanjšanju tveganj, povezanih z volitvami, in zajezitvi širjenja dezinformacij med volivci. Ta poziv je del novih smernic, ki so namenjene spletnim platformam z več kot 45 milijoni aktivnih uporabnikov v Evropski uniji (EU). Te platforme so zaradi svoje velikosti označene kot “zelo velike spletne platforme in iskalniki” pod okriljem novega zakona o digitalnih storitvah (DSA).

Nove smernice opredeljujejo različne ukrepe za obravnavo tveganj, povezanih z volitvami, kot so škodljiva vsebina, ustvarjena z umetno inteligenco, in zavajajoče politično oglaševanje. Posebna pozornost je namenjena junijskim prelomnim vseevropskim volitvam. Obstaja namreč zaskrbljenost zaradi možnosti povečanega zlonamernega vmešavanja in širjenja dezinformacij na spletu.

Čeprav smernice niso pravno zavezujoče, ima Komisija pooblastilo za začetek uradnih postopkov proti platformam, ki se ne držijo določb DSA o volitvah in demokratičnih procesih. Kršitve lahko vodijo do glob za izvršne direktorje, ki bi lahko znašale do 6 odstotkov svetovnega prometa platform ali iskalnikov, ki ne spoštujejo pravil.

Podpora k demokratičnim vrednotam

Ukrepi so del širših prizadevanj EU za omejitev industrijske težnje k samoregulaciji, ki je pogosto bila kritizirana kot neustrezna, in za zagotavljanje, da velika tehnološka podjetja več prispevajo k podpori demokratičnih vrednot. Smernice so odziv na “grožnjo” integriteti volilnega procesa v bloku, zlasti zaradi hitrega napredka generativne umetne inteligence in širjenja zavajajočih globoko lažnih vsebin.

Leta 2023 je bila izvedena študija, ki je pokazala, da je Microsoftov Bing Chat, sedaj preimenovan v Microsoft Copilot, napačno odgovoril na tretjino vprašanj, povezanih z volitvami, vključno z napačnimi informacijami o datumih volitev in kandidatih ter izmišljenimi polemikami.

V skladu z novimi smernicami bodo morale platforme izvajati nujne ukrepe za označevanje situacij z visokim tveganjem in sodelovati z evropskimi in nacionalnimi organi, neodvisnimi strokovnjaki in civilno družbo za obravnavo novih groženj. Prav tako se poziva k preoblikovanju sistemov priporočil, da bi uporabnikom zagotovili večji nadzor nad vsebinami, s katerimi se srečujejo, in omejili širjenje škodljivih ali zavajajočih informacij.

[Vir: Euronews]; Portal24; Foto: Freepik