Cene bencina, dizla in kurilnega olja od jutri više

ByAna Koren

11. septembra, 2023 ,
Točenje goriva [Foto: Pexels]

Cene bencina, dizla in kurilnega olja od jutri više

Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od jutri, 12. septembra 2023 do vključno ponedeljka 25. septembra 2023, znašale 1,551 evra za liter bencina, 1,600 evra za liter dizelskega goriva in 1,181 evra za liter kurilnega olja.

Za liter neosvinčenega motornega bencina (NMB 95) bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,41349 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,551 evra na liter, pri 50-ih litrih to znese 77,55 evra.

Liter dizla bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,38277 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,600 evra na liter, kar pri 50-ih litrih znese 80,0 evra.

Za liter kurilnega olja bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,07875 evra na liter,  v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,181 evra na liter. Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1181 evrov (brez prevoza).

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto, katere ceste so avtoceste in hitre ceste pa določa Uredba o kategorizaciji državnih cest.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar – evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.

Foto: Pexels

Portal24