Cene pogonskih goriv od danes do 8. aprila višje

ByA.K.

26. marca, 2024 , , ,
Foto: Pexels

Cene pogonskih goriv od danes do 8. aprila višje

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od danes, 26. marca 2024, do vključno ponedeljka, 8. aprila 2024, znašale 1,519 evra za liter bencina, 1,527 evra za liter dizelskega goriva in 1,172 evra za liter kurilnega olja.

Za liter neosvinčenega motornega bencina (NMB-95) bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,45824 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,519 evra na liter (pred spremembo 1,491 evra na liter), pri 50-ih litrih to znese 75,95 evra.  Brez regulacije cen NMB-95, bi po ocenah Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE), kjer so upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter NMB 95 bilo treba odšteti okoli 1,581 evra na liter.

Liter dizla bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,42538 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,527 evra na liter (pred spremembo 1,523 evra na liter), kar pri 50-ih litrih znese 76,35 evra. Brez regulacije cen dizla in oprostitve plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi po ocenah MOPE, kjer so upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla bilo treba odšteti okoli 1,602 evra na liter.

Kurilno olje

Za liter kurilnega olja bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,15085 evra na liter, v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,172 evra na liter (pred spremembo 1,170 evra na liter). Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1172 evrov (brez prevoza). Brez regulacije cen kurilnega olja in vseh v preteklosti veljavnih davkov in prispevkov, bi bilo treba odšteti okoli 1,270 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1270 evrov, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 98 evrov.

Marže in cene na avtocestnem križu

Marže trgovcev so, v skladu z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov ter Uredbo o spremembah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0783 evra za liter dizelskega goriva in 0,0794 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto, katere ceste so avtoceste in hitre ceste pa določa Uredba o kategorizaciji državnih cest.

Vlada spremlja tudi cene določenih naftnih derivatov ostalih držav članic EU in tako vseskozi zagotavlja konkurenčne cene določenih naftnih derivatov v primerjavi z ostalimi državami članicami EU. Zgoraj izračunane cene določenih naftnih derivatov so v povprečju nižje za okoli 10 odstotkov od povprečnih cen NMB-95 in dizla v EU ter okoli 15 odstotkov nižje v primerjavi z večjimi državami članicami, kot so Nemčija, Francija in Italija. Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT’S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar – evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.

[Vir: MOP RS]; Portal24; Foto: Pexels