Cene v Sloveniji na letni ravni višje za 3,6 odstotka

ByMiha Kovač

29. marca, 2024 , ,
Foto: Freepik

Cene v Sloveniji na letni ravni višje za 3,6 odstotka

V zadnjih mesecih smo priča nihanju cen življenjskih potrebščin, ki pomembno vpliva na gospodarstvo in vsakdan ljudi. Marčevska statistika kaže, da so se cene v Sloveniji na letni ravni povišale za 3,6 odstotka, medtem ko je bila mesečna rast cen skromnejša in je znašala 0,2 odstotka. Ta rast je deloma posledica običajnih sezonskih sprememb, kot je zamenjava kolekcij oblačil in obutve, ki vpliva na potrošnjo in cene. Življenjske potrebščine so se v enem letu v povprečju podražile za 3,6 odstotka, v primerjavi s februarjem pa za 0,2 odstotka. Mesečna rast cen je bila predvsem posledica sezonske zamenjave kolekcije oblačil in obutve. Letna rast cen je bila marca 3,6-odstotna (v istem mesecu lani 10,5-odstotna, februarja letos pa 3,4-odstotna).

Cene storitev so se v povprečju zvišale za 6,1 odstotka, cene blaga pa za 2,3 odstotka. Poltrajno blago je bilo dražje za 3,6 odstotka in blago dnevne porabe za 2,8 odstotka. Trajno blago je bilo za 0,8 odstotka cenejše. Po 0,6 odstotne točke, so k letni inflaciji prispevale za 6,0 odstotka višje cene v skupini rekreacija in kultura ter za 4,7 odstotka višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo. Z 0,5 odstotne točke so sledile za 6,7 odstotka dražje storitve v restavracijah in hotelih. Cene raznovrstnega blaga in storitev so se zvišale za 5,1 odstotka ter k inflaciji dodale še 0,4 odstotne točke.

Cene na mesečni ravni v povprečju zrasle za 0,2 odstotka

V primerjavi s februarjem so se cene življenjskih potrebščin zvišale za 0,2 odstotka. Zaradi končanih popustov in prehoda na spomladansko-poletno kolekcijo so najbolj zrasle cene oblačil in obutve; k mesečni inflaciji so prispevale 0,5 odstotne točke. Oblačila so se podražila za 8,3 odstotka, obutev pa za 5,7 odstotka. Višje cene pogonskih goriv so dodale 0,2 odstotne točke. Bencin se je podražil za 4,7 odstotka, dizelsko gorivo pa za 3,8 odstotka. Po 0,1 odstotne točke so prispevale še višje cene oskrbe z vodo in raznih storitev v zvezi s stanovanjem (za 1,5 odstotka), ter druge podražitve v marcu.

Po drugi strani so inflacijo za 0,5 odstotne točke ublažile nižje cene počitniških paketov. Slednji so bili ob koncu zimske sezone cenejši za 14,3 odstotka. Po 0,1 odstotne točke so inflacijo znižali še cenejša trdna goriva (za 5,0 odstotka) in druge storitve v zvezi z osebnimi vozili (za 2,6 odstotka).

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v letošnjem marcu 3,4-odstotna (marca lani 10,4-odstotna). Mesečna rast cen je znašala 0,6 odstotka.

Cene storitev so bile na letni ravni v povprečju višje za 5,9 odstotka, cene blaga pa za 2,1 odstotka. Poltrajno blago se je podražilo za 3,3 odstotka in blago dnevne porabe za 2,7 odstotka. Trajno blago je bilo cenejše za 1,6 odstotka.

Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila februarja v državah članicah EMU 2,6-odstotna (mesec prej 2,8-odstotna) in v državah članicah EU 2,8-odstotna (mesec prej 3,1-odstotna). Najnižjo so izmerili v Latviji in na Danskem (v obeh 0,6-odstotna), najvišjo pa v Romuniji (7,1-odstotna); v Sloveniji je znašala 3,4 odstotka.

[Vir: SURS]; Portal24; Foto: Freepik