Današnja pogajanja o plačnem sistemu v zdravstvu brez Fidesa

ByMiha Kovač

28. februarja, 2024 , , ,
Foto: Freepik

Današnja pogajanja o plačnem sistemu v zdravstvu brez Fidesa

Pogajanja med vlado in sindikati o novem plačnem stebru za sektorja zdravstva in socialnega varstva so se danes nadaljevala, a so se odvijala brez prisotnosti predstavnikov Fidesa. Kljub temu, da sindikati menijo, da je vladni predlog v določenih delih še nepopoln, sta oba tabora izrazila mnenje, da so pogovori potekali konstruktivno.

Predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva, Irena Ilešič Čujovič, je poudarila, da so se na pogajanjih dotaknili ključnih vprašanj in vladnega predloga, ki med drugim ne vključuje plačne skupine J. Kljub temu vidi možnosti za nadaljnje pogovore o specifikah novega plačnega sistema, ki naj bi se začeli že naslednji teden.

Pogajanja so zajela tudi problematiko standardov in normativov v oba sektorja, ki predstavljajo neizpolnjeno stavkovno zahtevo. Vlada je sindikatom dala določena zagotovila, ki bi lahko pomenila korak k izboljšanju delovnih pogojev, ki niso omejeni zgolj na plačne pogoje.

Vsebine predlogov uradno še niso razkrite

Minister za javno upravo, Franc Props, ki vodi vladno pogajalsko skupino, je sporočil, da so se dogovorili, da sindikati do ponedeljkovih centralnih pogajanj določijo, kateri vladni predlogi so za njih sprejemljivi, nakar se bodo pogajanja nadaljevala.

Vsebine predlogov sicer po ponedeljkovih pogajanjih javnosti niso želel razkriti. Po informacijah, ki so prišle v javnost, pa bi bila po enem od predlogov osnovna plača v najnižjem plačnem razredu nove plačne lestvice določena v višini minimalne plače iz leta 2022, po drugem pa v višini aktualne minimalne plače. Med vladnimi predlogi se omenja tudi zmanjšanje predvidenega razmerja med najnižjo in najvišjo plačo v javnem sektorju, in sicer iz 1:7 na 1:6, ter podaljšanje implementacije plačne reforme na pet let, v tem času pa naj ne bi bilo predvideno usklajevanje plač z inflacijo.

Ilešič Čujevič je izpostavila pripravljenost sindikata na intenzivno delo in predlagala vzpostavitev manjših delovnih skupin za pripravo predlogov in rešitev za nov plačni sistem. Glede financiranja sprememb v plačnem sistemu, ki bi lahko stale do 1,3 milijarde evrov, je Props izpostavil, da je to del širšega vprašanja o družbeni pogodbi, ki si jo želijo državljani.

Fidesa na pogajanjih ni bilo

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides se današnjih stebrnih pogajanj ni udeležil, kar Props obžaluje. Meni, da bi lahko sindikat na marsikatero stvar, ki jo izpostavlja, danes našel vsaj nakazan odgovor. Upa, da se bo sindikat pogajanj v prihodnje udeleževal. Sicer pa predlogi, ki so jih obravnavali danes, vključujejo tudi delovna mesta zdravnikov.

[Vir: STA]; Portal24; Foto: Freepik