Danska prva na svetu uvaja davek na kmetijske emisije

Krave [Foto: Freepik]

Danska prva na svetu uvaja davek na kmetijske emisije

Danski govedorejci bodo kmalu soočeni z novim davkom zaradi škodljivih izpustov, ki vplivajo na globalno segrevanje in podnebne spremembe. Koalicijska vlada je ta teden sprejela odločitev o uvedbi prvega davka na ogljik na kmetijske emisije na svetu, ki bo začel veljati leta 2030. Davek bo znašal 672 danskih kron (90 evrov) na kravo letno.

Cilj novega davka je zmanjšanje emisij in doseganje ambicioznih podnebnih ciljev. Danska, velika izvoznica mlečnih izdelkov in svinjine, se sooča z visokimi emisijami iz kmetijskega sektorja, ki je največji vir emisij v državi. Zunanji minister Lars Lokke Rasmussen je ob tem poudaril, da bo Danska prva država na svetu s tovrstnim davkom.

Kljub splošni podpori mlečne industrije pa je med kmeti prisotno nezadovoljstvo. Nekateri kmetje so besni zaradi uvedbe davka, kar potrjujejo tudi viri iz CNN. Kmetje po vsej Evropi so že prej protestirali proti okoljskim predpisom in birokraciji, kar je vključevalo blokade cest in metanje jajc v Evropski parlament.

Živinoreja prispeva približno 12 odstotkov svetovnih emisij toplogrednih plinov, predvsem zaradi metana, ki ga proizvajajo krave in druge živali. Metan ima velik vpliv na segrevanje planeta, kar dodatno poudarja nujnost ukrepov za zmanjšanje emisij iz živinoreje.

Glasovanje bo še letos

Danski parlament bo o davku glasoval še letos. Davek bo leta 2030 znašal 300 kron (40 evrov) na tono izpustov, leta 2035 pa se bo povečal na 750 kron (100 evrov). Kmetje bodo deležni 60-odstotne davčne olajšave, kar pomeni, da bodo dejansko plačevali 120 kron (16 evrov) na leto od leta 2030, ter 300 kron (40 evrov) na leto od leta 2035. Povprečna danska krava molznica izpusti 5,6 tone CO2 ekvivalenta na leto, kar bo privedlo do letnega stroška 672 kron ali 90 evrov po nižji davčni stopnji.

Davčni prihodki bodo v prvih dveh letih namenjeni podpori zelenega prehoda v kmetijstvu. Kljub temu skupina danskih kmetov Bæredygtigt Landbrug meni, da gre za “grozljiv poskus”. Predsednik skupine Peter Kiær je dejal: “To je čista birokracija. Vemo, da podnebni problem obstaja, vendar ne verjamemo, da ga bo ta sporazum rešil.”

[Vir: CNN]; Portal24; Foto: Freepik