Delovna skupina za lokalno samoupravo bo z delom nadaljevala tudi v tem mandatu

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik in dr. Aleksander Jevškek, Minister, pristojen za razvoj in evropsko kohezijsko politiko s sodelavci, so se prvič v tem mandatu sestali s predstavniki vodstev vseh treh reprezentativnih združenj občin. Srečanje je bilo spoznavne narave, dogovorili pa so se za aktivno sodelovanje med vlado in občinami v obliki rednih srečanj delovne skupine za lokalno samoupravo.

Srečanja so se udeležili Peter Misja, podpredsednik Skupnosti občin Slovenije, Robert Smrdelj, predsednik Združenja občin Slovenije in Matjaž Rakovec, predsednik Združenja mestnih občin Slovenije s sodelavci.

Ministrica  je na sestanku izrazila pričakovanje za konstruktivno sodelovanje združenj občin z državnimi organi v prihodnje. Minister Jevšek pa je obljubil aktivno vključitev združenj občin v pripravo razvojnih in kohezijskih dokumentov. Predstavniki združenj občin so izrazili zadovoljstvo, da so že mesec po začetku mandata nove vlade prejeli vabilo k sodelovanju.

Strinjali so se, da sta ustrezno financiranje občin in pospešitev regionalnega razvoja pomembni točki prihodnjega sodelovanja. Dialog v delovni skupini bodo nadaljevali. Združenja bodo vanjo predlagala po tri člane, sestajala naj bi se vsaka dva meseca. Prva seja naj bi bila v septembru.

Foto in vir: MJU RS