Direktorica ZD Ljubljana ni kršila določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

Antonija Poplas Susič, direktorica javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana, ni kršila določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Komisija za preprečevanje korupcije je zaključila z obravnavo prijave glede sumov nasprotja interesov zoper direktorico Zdravstvenega doma Ljubljana Antonijo Poplas Susič.

Sporočili so, da komisija ni potrdila nobenih kršitev določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Komisija je postopek v zadevi ustavila. Prijavo je odstopila svetu Zdravstvenega doma Ljubljana.

Komisija naj bi predhodni preizkus uvedla na podlagi ponovne prijave, prejete v decembru 2022.

Zadeva vsebuje znake kršitev predpisov

Iz očitkov v prijavi naj bi izhajalo, da naj bi direktorica Zdravstvenega doma Ljubljana, kjer opravlja poslovodno funkcijo, obenem vpisana tudi kot edina ustanoviteljica Zdravstvenega zavoda Multimedicus, v katerem prav tako opravlja poslovodno funkcijo.

Komisija je v okviru postopka pogledala v sodni register in aplikacijo Erar. Za dodatna pojasnila in dokumentacijo je komisija zaprosila tudi Zdravstveni doma Ljubljana.

“Ugotovljeno je bilo, da navedbe iz prijave ne dajejo podlage za utemeljen sum kršitve iz pristojnosti komisije, zato je postopek ustavila. Ker pa je hkrati ugotovila, da zadeva vsebuje znake kršitev predpisov ali druge relevantne informacije iz pristojnosti drugih organov, je prijavo odstopila v pristojno reševanje svetu Zdravstvenega doma Ljubljana,” je sporočila Komisija za preprečevanje korupcije.

Pomemben je že zgolj videz nasprotja interesov

Komisija pojasnjuje, da zgolj na podlagi hkratnega opravljanja dveh funkcij oziroma dejavnosti še ne morejo govoriti o nasprotju interesov. V konkretnem primeru torej o morebitnem nasprotju interesov pri hkratnem opravljanju poslovodne funkcije javnega zavoda in zasebnega zavoda.

“Pri nasprotju interesov gre namreč za konkretna ravnanja uradnih oseb pri opravljanju njihovih javnih nalog in zato je okoliščine nasprotja interesov vedno treba presojati z vidika posameznega primera, pri čemer mora presoja teh okoliščin temeljiti na realnih oziroma opredmetenih (pred)postavkah, povezanih z dejanskimi pristojnostmi in odločevalsko močjo oziroma pozicijo osebe v vsakem primeru posebej,” so obrazložili.

To naj bi konkretno pomenilo, da se mora uradna oseba izločiti iz kakršnega koli odločanja o sodelovanju javnega zavoda s poslovnimi subjekti, s katerimi je sama osebno, poslovno ali politično povezana, saj bi njeno takšno udejstvovanje pomenilo vsaj videz nasprotja interesov. 

vir Foto: STA


Ne spreglejte…

Janković Loredanu: ZD Ljubljana in direktorico pusti pri miru

Ljubljanski župan Zoran Janković je zdravstvenega ministra Danijela Bešič Loredana opozoril, naj pusti ZD Ljubljana in direktorico pri miru. 

“Urad RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu je izdal sklep o začetku izrednega upravnega nadzora v Zdravstvenem domu Ljubljana, prav tako smo začeli izredni upravni nadzor v zdravstvenem zavodu Multimedicus. Ko bo nadzor zaključen, bomo videli, kaj se dogaja, in bomo ukrepali. Stanje spremljamo, podatki so jasni, po 15. januarju pa bomo videli, kaj se je zgodilo,” je danes povedal minister za zdravje Danijel Bešiču Loredan… več tukaj.

By A.K.

Komentar: