Diskriminacija – Poklici zaradi feminizacije izgubljajo ugled

Foto: Pixabay

Diskriminacija – Poklici zaradi feminizacije izgubljajo ugled

V Sloveniji se še vedno srečujemo z resnimi primeri diskriminacije na delovnem mestu, tako med iskalci zaposlitve kot tudi zaposlenimi. To je bilo izpostavljeno na okrogli mizi z naslovom “Varstvo pred diskriminacijo delavcev”, ki jo je organiziral zagovornik načela enakosti.

Mojca Žerak, predsednica Sindikata Mladi plus, je opozorila na številne težave, s katerimi se soočajo mladi delavci, vključno z diskriminacijo na podlagi spola. “Še vedno lahko opazimo oglase, ki iščejo ‘simpatična dekleta’ za delo v strežbi ali ‘močne fante’ za delo v skladišču,” je pojasnila Žerak. Dodala je, da se ženske na zaposlitvenih razgovorih pogosto soočajo z neprimernimi vprašanji o družinskem načrtovanju.

Posebno pozornost je Žerak namenila tudi prekarnim zaposlitvam, kjer mladim pogosto vsiljujejo status samostojnih podjetnikov, kljub temu da njihovo delo izpolnjuje vse elemente delovnega razmerja. Opisala je, kako se pogodbe za določen čas pogosto verižijo z menjavanjem imen delovnih mest, kar otežuje pravno varstvo delavcev.

Goran Lukić, vodja Delavske svetovalnice, je izpostavil probleme tujih delavcev, ki se v Sloveniji spopadajo s še večjo mero diskriminacije. Poročal je o primerih, ko so bili tujci žrtve verbalne in fizične zlorabe. Lukić pisal je situacijo v kmečkem turizmu, kjer je tujec bil zaposlen kot kuhinjski pomočnik, a je moral opravljati tudi druge naloge, kot so urejanje vrta in čiščenje hiše.

Ob tem je Lukić spregovoril o pogostih težavah mater samohranilk, ki so prisiljene opravljati izmensko delo, in poklicnih boleznih, kot je fibromialgija, ki muči mnoge čistilke. Poudaril je, da so te delavke pogosto prisiljene nadaljevati z delom, kljub očitnim bolečinam, ker Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne priznava njihovih težav kot dovolj resnih za bolniški stalež.

Problematika diskriminacije v feminiziranih poklicih

Martina Vuk, pravna svetovalka Konfederacije sindikatov javnega sektorja, opozarja na problematiko diskriminacije v feminiziranih poklicih, kot so šolstvo, socialno varstvo in zdravstvena nega. Po njenih besedah feminizacija poklicev vodi do nižanja ugleda teh poklicev in posledično nižjih plačil, kar ustvarja začaran krog. Dodala je, da za razbijanje tega kroga niso dovolj samo kvote za vodstvene položaje, temveč so potrebni tudi drugi ukrepi.

Bolj ko se neki poklic feminizira, bolj izgublja ugled v družbi, z izgubljanjem ugleda pridejo nižja plačila in to je potem vse začaran krog.

Martina Vuk

Irena Štamfelj, strokovna sodelavka Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za enake možnosti, je poudarila, da sindikalni predstavniki na delovnih mestih pogosto doživljajo pritiske, kot so disciplinarne ukrepe in celo nezakonite odpustitve. Te prakse pogosto služijo zastraševanju kolektiva in oslabitvi sindikata znotraj podjetja.

Spremembe zakona o delovnih razmerjih, ki bodo letos stopile v veljavo, obljubljajo večjo pravno varnost sindikalnih zaupnikov, vključno z višjimi nadomestili v primeru prepovedi opravljanja dela.

Državni sekretar na ministrstvu za delo, Dan Juvan, je izpostavil, da delodajalci v trenutnem pomanjkanju kadra zaposlujejo ranljive skupine, vendar opozarja, da se bo pravi obraz delodajalcev pokazal ob morebitni prihodnji krizi. Juvan je pohvalil nekatere slovenske javne storitve in sisteme, kot so izobraževalna vertikala in starševski dopust, ter poudaril pomen ohranjanja teh dosežkov.

Okrogla miza je bila organizirana v luči bližajočega se mednarodnega praznika dela in je temeljila na nedavno izdanem Priročniku o varstvu pred diskriminacijo zaposlenih in iskalcev zaposlitve, ki ga je izdal zagovornik načela enakosti.

[Vir: STA]; Portal24; Foto: Pixabay