Priselitvi oseb z motnjami v duševnem razvoju v Divači civilna iniciativa še vedno nasprotuje. Nad njihovo nestrpnostjo presenečeni tudi strokovnjaki s tega področja.

O skrbi za odrasle z motnjami v duševnem razvoju je v Divači potekal strokovni posvet. Sporočilo k večji strpnosti pa poslali tudi širši javnosti.

Projekt

Iz zavoda Iz Dom na Krasu v Dutovljah bi se v tri hiše v Divači priselilo največ osemnajst stanovalcev. Njihovo življenje izven institucije bi bilo zaradi večje samostojnosti bolj kakovostno. Preselitev se izvaja v okviru evropskega projekta deinstitucionalizacije. Zavod je za izvedbo projekta prejel devet milijonov evrov. V hiše po različnih krajih bi naj v naslednjem letu iz zavoda v Dutovljah preselili 70 oseb.

Krajani Divače se temu že nekaj časa močno upirajo. Strokovnjake, ki se ukvarjajo z osebami z motnjami v duševnem razvoju, tovrstno obnašanje preseneča.

Metka Novak, specialna in rehabilitacijska pedagoginja, vodja centra za institucionalno varstvo odraslih oseb v zavodu Dolfke Boštjančič :”Tudi v zgodovini vključevanja oseb s posebnimi potrebami v družbo so bile ves čas težave, sem bila pa osebno presenečena, da se to v tem času še vedno dogaja.”  Na te skupine se moramo navaditi, število ljudi s posebnimi potrebami narašča in vsak od nas je lahko jutri ta oseba, ki bo potrebovala pomoč, je še dejala Novak.

“Pozivam prebivalce Divače, pa ne samo Divače, po celi Sloveniji, da sprejmejo ljudi, da jih sprejmejo v svojo skupnost, ne pa da jih odrivajo nekam na rob,” je na posvetu, ki se ga je udeležil dejal varuh človekovih pravic Peter Svetina.

“Bomo po dogovoru s temi današnjimi strokovnjaki konec poletja organizirali v Divači predavanje o duševnem zdravju za krajane, ki se bodo lahko sami prepričali, da ti ljudje niso noben bavbav,” je dejala županja Divače Alenka Štrucl. Če se počutijo sprejete, lahko k skupnosti veliko prispevajo.

Prebivalcem je te ljudi treba približati je še dejala Metka Novak in dodala: “Da prebivalci vidijo, kako se z njimi komunicira, kako so veseli vsake pozornosti, kako to vrnejo še dvakratno, trikratno nazaj, če so razumljeni, če so sprejeti.”

Foto: iStock

By A.K.

Komentar: