Dnevnice, plače in dodatki: Tolikšne so ugodnosti novoizvoljenih evropskih poslancev!

ByAna Koren

11. julija, 2024 ,
Bruselj, EU [Foto: Pixabay]

Dnevnice, plače in dodatki: Tolikšne so ugodnosti novoizvoljenih evropskih poslancev!

Evropski poslanci se bodo ta teden v Strasbourgu zbrali na prvem uradnem zasedanju po junijskih volitvah. Kot člani Evropskega parlamenta (EP) so deležni številnih ugodnosti, ki segajo od visokih plač in dodatkov do znatnih prejemkov tudi po koncu njihovega mandata. Tukaj je podrobnejši pregled teh privilegijev.

Vsi evropski poslanci prejemajo enako bruto mesečno plačo v višini 10.337 evrov, kar po posebnih odtegljajih EU znaša 8.090 evrov. Poleg tega večina poslancev plačuje še dodatne nacionalne davke, ki se razlikujejo glede na državo.

Ta plača je primerljiva s tistimi, ki jih prejemajo nacionalni zakonodajalci. Na primer, britanski poslanci od aprila 2024 zaslužijo okoli 7600 funtov (9019 evrov) na mesec, francoski poslanci pa prejemajo okoli 7.637 evrov. Slovenski poslanci prejemajo osnovno plačo, ki znaša približno 3.100 evrov mesečno, kar se lahko poveča glede na dodatke za funkcije, ki jih opravljajo. Za primerjavo, povprečna plača delavca v EU znaša 2.944 evrov mesečno, povprečna plača v Sloveniji pa je približno 2.000 evrov mesečno

Splošni izdatki

Poslanci EP prejemajo mesečno nadomestilo v višini 4950 evrov za upravljanje pisarniških stroškov v svojih domačih volilnih okrožjih. Ta znesek pokriva najemnine in potrebščine za IT, medtem ko pisarniške prostore v Bruslju in Strasbourgu zagotovi parlament. Polemika se pojavlja zaradi dejstva, da ni potrebno predložiti računov ali dokazil o porabi teh sredstev, kar je že večkrat privedlo do sodnih postopkov in kritik zaradi možne zlorabe.

Dnevnice

Poleg osnovne plače poslanci prejemajo tudi dnevnice v višini 350 evrov na dan za kritje nastanitve, hrane in drugih stroškov v Bruslju ali Strasbourgu, vendar to ne zajema vikendov ali prostih dni. Pogoj za izplačilo je podpis v register in glasovanje na seji. V primeru izostanka pri več kot polovici poimenskega glasovanja se znesek zmanjša na 175 evrov na dan. Po oceni je povprečna vrednost dnevnic okoli 4400 evrov na mesec, glede na približno 150 dni političnih dogodkov, sej odborov in plenarnih zasedanj na leto.

Stranska dela

Evropski poslanci lahko opravljajo tudi dodatna dela in približno dve tretjini jih to tudi počne, kot kaže raziskava Transparency International. Skupni zunanji zaslužki evropskih poslancev znašajo 8,6 milijona evrov na leto, kar pomeni povprečnih dodatnih 12.000 evrov na poslanca. V mnogih primerih ti zunanji zaslužki presegajo osnovno plačo poslanca, včasih pa prihajajo iz korporacij, ki lobirajo pri vprašanjih politike EU.

Zlata padala in pokojnine

Evropski poslanci prejmejo nadomestilo tudi po koncu mandata, če niso ponovno izvoljeni ali zapustijo funkcijo zaradi druge zaposlitve. Nadomestilo znaša enako kot njihova mesečna plača in se izplačuje za prehodno obdobje glede na dolžino službovanja. Poslanec s petimi polnimi mandati lahko v dveh letih zasluži do 248.000 evrov. Poleg tega so poslanci pri 63 letih upravičeni do pokojnine, ki znaša 70 odstotkov njihove plače.

Potni stroški

Evropski poslanci imajo povrnjene stroške za potovanja v in iz EP, vključno s potovanji z letalom v poslovnem razredu, vlakom v prvem razredu ali povračili za potovanja z avtomobilom. Za uradna potovanja znotraj EU lahko zahtevajo do 4886 evrov na leto za potovanja in nastanitev. V Bruslju ali Strasbourgu imajo tudi dostop do voznega parka parlamenta za uradne posle.

Proračun za osebje

Večina evropskih poslancev lahko najame tri do štiri pomočnike za administrativno in politično delo. Poslanci prejmejo mesečni proračun v višini 29.557 evrov za plačilo plač svojih pomočnikov, ugodnosti in drugih stroškov. Poslanci lahko sami izbirajo svoje osebje, vendar jim je prepovedano zaposlovati ožje družinske člane.

[Vir: Euronews]; Portal24; Foto: Pixabay