Dohodkovna različnost v Evropi: Kje so dohodki najvišji?

ByA.K.

4. februarja, 2024
Foto: Freepik

Dohodkovna različnost v Evropi: Kje so dohodki najvišji?

V Evropi se razkriva velika dohodkovna neenakost, pri čemer zahodne in nordijske države s svojim višjim povprečnim razpoložljivim dohodkom prekašajo južne in vzhodne. Indeks blaginje Legatum iz leta 2023 razkriva, da se dve tretjini najbogatejših držav na svetu nahajata v Evropi, vendar pa se dohodkovna neenakost širi po stari celini.

Povprečni dohodek gospodinjstev, namenjen za trošenje in varčevanje, se močno razlikuje tako med državami članicami EU kot med drugimi evropskimi državami. Zahodne in nordijske države beležijo najvišje ravni povprečnega razpoložljivega dohodka, medtem ko večina južnih in vzhodnih držav zaostaja.

Dostop do blaga in storitev v državi je v veliki meri odvisen od porazdelitve dohodka, kar vodi do razlik in neenakosti. Primerjava ravni razpoložljivega dohodka med državami postane zapletena zaradi različnih davčnih režimov in cenovnih ravni.

Eden od načinov za merjenje razlik je uporaba medianega ekvivalentnega razpoložljivega dohodka na prebivalca v standardu kupne moči (SKM), ki omogoča boljši vpogled v življenjski standard prebivalcev. Razpoložljivi dohodek gospodinjstev se pri tem prilagodi velikosti in sestavi gospodinjstva, da postane primerljiv med vsemi. Pri tej primerjavi pomaga tudi PPS (purchasing power standard), ki izenačuje razlike v cenah med državami. To omogoča enako vrednost za blago in storitve v različnih državah.

Katera evropska država ima najvišji razpoložljivi dohodek?

Leta 2022 je bila mediana razpoložljivega dohodka na prebivalca v EU v razponu od 9671 SKM v Bolgariji do 33.214 SKM v Luksemburgu. Povprečje EU je bilo 18.706 SKM na prebivalca. Če pa vključimo tudi Evropsko območje proste trgovine (EFTA) in države kandidatke za članstvo v EU, sta Norveška (27.090 SKM) in Švica (26.389 SKM) sledili Luksemburgu. Nizozemska in Avstrija sta tudi presegli 25.000 PPS.

Kako stojijo nordijske države?

Nordijske države se uvrščajo nad povprečje EU, pri čemer je Norveška druga najbogatejša, medtem ko nobena druga nordijska država ni med prvimi petimi. Finska in Švedska sta se uvrstili na 10. in 13. mesto, medtem ko sta Islandija in Danska zasedli 7. oziroma 8. mesto.

Kaj pa velika četverica EU?

Če se ozremo na štiri najbolj naseljene države EU, vidimo, da ima Nemčija (23.197 SKM) in Francija (20.575 SKM) višji mediani razpoložljivi dohodek od povprečja EU, medtem ko sta Italija (18.472 SKM) in Španija (17.254 SKM) zaostajali. Hrvaška, zadnja država, ki se je pridružila EU, pa je imela višji mediani razpoložljivi dohodek od šestih drugih držav EU.

Kako se je razpoložljivi dohodek spremenil v zadnjih petih letih?

V zadnjih petih letih je več držav močno povečalo svoj mediani razpoložljivi dohodek na prebivalca v evrih. Devet držav članic EU in dve državi kandidatki sta zabeležili povečanje za več kot 40 odstotkov, medtem ko se je povprečna sprememba za celotno EU gibala pri 17 odstotkih.

Največji porast je opazen v Romuniji (101 odstotek), Srbiji (68 odstotkov) in Litvi (66 odstotkov). Države, ki že imajo višji mediani razpoložljivi dohodek od povprečja EU, so zabeležile manjše spremembe, na primer 1 odstotek v Švici, 2 odstotka na Norveškem, in 5 odstotkov v Franciji in na Švedskem.

Turčija pa je bila edina država, kjer je mediani razpoložljivi dohodek upadel, za 27 odstotkov oziroma 1000 evrov.

Tako se razkriva pestra slika dohodkov in njihove neenakosti po Evropi, pri čemer nordijske in zahodne države prevladujejo v višini razpoložljivega dohodka, medtem ko se nekatere druge države soočajo z večjimi izzivi v dohodkovni neenakosti.

vir; Foto: Freepik; Portal24