Dr. Zver dvomi v objektivnosti poročil Evropske komisije o pravni državi

Evropski poslanec dr. Milan Zver je izpostavil zaskrbljenost glede objektivnosti in politične neodvisnosti oseb, vključenih v pripravo poročila o stanju pravne države v posameznih državah članicah EU, v pisnem poslanskem vprašanju naslovljenem na Evropsko komisijo. Vprašanja sledijo razkritjem, ki jih je predstavil nekdanji predsednik programskega sveta Radiotelevizije Slovenije (RTVS), Peter Gregorčič, o morebitnih pristranskostih v metodologiji, ki jo je Evropska komisija uporabila pri pripravi poročila za leto 2022.

Gregorčič je izpostavil, da je Evropska komisija pri pripravi poročila sledila izključno enemu političnemu nazoru, pri čemer ni uspela opraviti svoje nadnacionalne vloge in je izpostavila le argumente izbranih interesnih skupin. Kot primer je navedel vodjo delovne skupine Evropske komisije Jožeta Štrusa, ki je iz poročila izpustil vrsto informacij, ki mu jih je posredoval Gregorčič. Dodatno je opozoril, da je delovna skupina upoštevala izključno tiste, ki so sodelovali pri pisanju novele zakona o RTVS, kar je pozneje privedlo do popolnega političnega prevzema javnega medija in političnih kadrovskih čistk.

Poslanska vprašanja

Kako Evropska komisija zagotavlja ideološko in politično neodvisnost svojih zaposlenih, ki so neposredno vključeni v pripravo poročila o stanju pravne države posamične države članice? 

Kakšna je metodologija, ki jo Evropska komisija uporablja pri ocenjevanju in pripravi poročila o stanju pravne države, vključno z izbiro nacionalnih deležnikov, ki jih uporabi kot vir pri pripravi poročila?

Zakaj je Evropska komisija v zvezi s Slovenijo večinoma upoštevala in se pogovarjala le s tisto civilno družbo in posamezniki, ki so izrazito enostransko politično motivirani?

dr. Milan Zver

Ideološka opredeljenost pripravljavcev poročila

Dr. Zver je v svojem pisnem vprašanju izrazil zaskrbljenost glede ideološke opredeljenosti pripravljalcev poročila. Postavlja vprašanje, kako Evropska komisija zagotavlja ideološko in politično neodvisnost svojih zaposlenih, ki so neposredno vključeni v pripravo poročila, in kakšna je metodologija, ki se uporablja pri ocenjevanju in pripravi poročila, vključno z izbiro nacionalnih deležnikov. Prav tako je izpostavil, da je bila v zvezi s Slovenijo Evropska komisija v dialogu večinoma samo s tistimi civilnodružbenimi organizacijami in posamezniki, ki so izrazito enostransko politično motivirani.

V razpravi odbora za kulturo v državnem zboru o poročilu Evropske komisije o stanju pravne države na področju medijev, novinarstva in demokracije v Sloveniji je dr. Zver poudaril točke, ki jih je Gregorčič izpostavil in opozoril na morebitne pristranskosti in pomanjkljivosti v procesu priprave poročil.

Dr. Zver je s tem vprašanjem nagovoril Evropsko komisijo za boljše razumevanje in zagotovitev transparentnosti procesa priprave poročil o stanju pravne države v posameznih državah članicah EU, kar je bistveno za zaupanje v te institucije in pravično obravnavo vseh držav članic.

Foto: Osebni arhiv

Portal24

Vir