Druga dobava izdelkov za prehrano v letu 2022 je že na razdelilnih mestih. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v okviru pomoči najbolj ogroženim, izvaja Operativni program za hrano. Ministrstvo bo letos predvidoma dobavilo več kot 1.600 ton prehrambenih izdelkov.

Program se izvaja od leta 2014 z namenom zagotoviti pomoč materialno in socialno najbolj ogroženim osebam v Sloveniji. Pomoč prihaja v obliki prehrambenih izdelkov (moka, testenine, riž, mleko, olje, konzervirana zelenjava). V okviru te pomoči se izvaja tudi različne spremljevalne ukrepe, ki spodbujajo socialno vključevanje materialno in socialno najbolj ogroženih oseb. Omenjeni program se sofinancira iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim.

V okviru programa najbolj ogroženim je ministrstvo že drugič v tem letu dobavilo prehrambene izdelke v višini 372 ton:

  • 98.820,00 kg pšenične bele moke TIP 500,
  • 60.960,00 kg jajčnih testenin (kratke in dolge testenine (špageti) v enakem deležu),
  • 44.064,00 brušenega dolgozrnatega riža,
  • 84.000,00 l jedilnega rafiniranega sončničnega olja,
  • 41.088,00 kg konzervirane zelenjave – fižola,
  • 43.084,80 kg konzervirane zelenjave – pelatov.

Še ena dobava prehrambenih izdelkov je predvidena v septembru.

Organizaciji Slovenska karitas in Rdeči križ Slovenije bosta izdelke za prehrano dostavili na razdelilna mesta. 

Foto: RKS Tolmin

By A.K.

Komentar: