Po podatkih ministrstva za finance se je v državni proračun v polletju nateklo približno 6,4 milijarde evrov prihodkov. To je za 18 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Davčni prihodki so se ustavili pri skoraj 5,4 milijarde evrov. To pomeni, da so za 19,8 odstotka višji kot v enakem lanskem obdobju.

Odhodki so bili z okoli 6,5 milijarde evrov medtem za 11,6 odstotka nižji. Razlog so nižji odhodki, povezanih z epidemijo covida-19.

Primanjkljaj je dosegel 128 milijonov evrov, medtem je bil lani v tem času malo nad 1,96 milijarde evrov.

V prvih petih mesecih leta je  proračun glede na zadnje podatke o realizaciji državnega proračuna samo junija zabeležil skoraj 48 milijonov evrov presežka. Državni proračun presežek tako beleži že tretji mesec zapored.

V začetku prejšnjega meseca (10. junija) sta bonitetni agenciji S&P Global in DBRS Morningstar Sloveniji potrdili bonitetni oceni AA- oziroma A (high) in stabilne obete za prihodnost.
Po pričakovanjih agencije S&P Global bosta slovensko gospodarstvo in javne finance ostala trdna kljub geopolitičnim tveganjem, naraščajoči inflaciji in demografskim nesorazmerjem. Agencija zato za letošnje leto napoveduje 3,9 %  gospodarsko rast. Javnofinančni primanjkljaj bo po napovedih agencije znašal 4,9 %. Primanjkljaj bo odražal smiselno povečanje proračunskih izdatkov za investicije, zdravstveno oskrbo in ukrepe za blažitev energetske draginje…. več tukaj.

Foto: AP