Državni svet preložil razpravo o parlamentarni preiskavi v zadevi Gen-I

ByMiha Kovač

28. februarja, 2024 , ,
Državni svet [Foto: Državni svet]

Državni svet preložil razpravo o parlamentarni preiskavi v zadevi Gen-I

Danes je potekala seja Državnega sveta, na kateri so svetniki obravnavali zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave v povezavi z družbo Gen-I in njenim nekdanjim predsednikom, sedanjim predsednikom vlade, Robertom Golobom. Kljub pričakovanjem, da bo predlog sprejet, so državni svetniki z 18 glasovi za in 15 proti odločili, da se razprava preloži.

Za preložitev razprave sta nenamerno glasovala tudi glavna pobudnika preiskave, Andrej Poglajen iz SDS in David Klobasa iz NSi, ki sta po pomoti pritisnila tipko za preložitev, poroča N1. To odločitev so podprli tudi drugi svetniki, med njimi Jožef Školč, ki je izpostavil pomembnost ohranjanja integritete instituta parlamentarne preiskave in Državnega sveta. Svetnik Dejan Crnek je dodal, da bi se z morebitnimi nepravilnostmi morali ukvarjati pristojni organi.

Predlog za parlamentarno preiskavo, ki ga je vložila interesna skupina lokalnih interesov, podprta s strani SDS, SLS in NSi, je bil usmerjen v preiskavo dejavnosti družbe Gen-I v času Golobovega vodenja in financiranja predvolilne kampanje Gibanja Svoboda. Pooblaščenec družbe Gen-I, odvetnik Mirko Bandelj, je pred sejo izpostavil, da bi obravnava zahteve predstavljala zlorabo instituta parlamentarne preiskave in državnega sveta kot institucije.

Interesna skupina negospodarskih dejavnosti je predlagala preložitev razprave, da se pridobi mnenje pravno-kadrovske službe državnega sveta, kar je podprla tudi Branka Kalenić Ramšak.

Pritisk na svetnike

Svetniki iz vrst SDS in NSi so trdili, da mora parlamentarna preiskava potekati, saj ustavno sodišče odloča o skladnosti z ustavo, in zanikali vsebinske razloge za preložitev odločanja. Poudarjali so tudi, da so nekateri svetniki izpostavljeni pritiskom, kar je izpostavil tudi svetnik Stanislav Pejovnik, ki je zavrnil možnost, da bi pritiski vplivali na njegovo odločitev.

Vendar pa je pri glasovanju o preložitvi razprave prišlo do nepričakovanega obrata. Večina svetnikov, vključno z glavnima pobudnikoma preiskave, Andrejem Poglajenom iz SDS in Davidom Klobaso iz NSi, je podprla preložitev. Oba svetnika sta kasneje pojasnila, da sta se pri glasovanju pomotoma zmotila, misleč, da glasujeta za tajno glasovanje.

Sledilo je prerekanje o možnosti ponovitve glasovanja, ki je postalo tako intenzivno, da je prišlo do fizičnega razpada govorniškega pulta v sejni dvorani. Državni svetnik Jožef Školč je med prekinitvijo izjavil, da so bili svetniki pod pritiskom in da ni bilo dovolj časa za ustrezno seznanitev z vsebino in dilemami, ki so jih predstavljali predlagatelji preiskave

[Vir: N1]; Portal24; Foto: Državni svet