Državni svet zahteva oceno ustavnosti novele zakona o RTV Slovenija

ByA.K.

7. decembra, 2023 ,
RTV kipec [Foto: Portal24/Edvard Kadič]RTV kipec [Foto: Portal24/Edvard Kadič]

Državni svet zahteva oceno ustavnosti novele zakona o RTV Slovenija

Državni svet (DS) Republike Slovenije je z 21 glasovi za in 4 proti sprejel odločitev, da na Ustavno sodišče vloži zahtevo za oceno ustavnosti skoraj celotne novele zakona o Radioteleviziji Slovenija. Korak je DS naredil kot odziv na spremembe, ki jih je vlada uvedla z namenom depolitizacije RTV SLO.

Sprejeta novela zakona določa, da se z dnem njene uveljavitve prekine mandat trenutnim članom programskega in nadzornega sveta, kot tudi nekdanjemu generalnemu direktorju in direktorjem radia ter televizije. Prav tako predvideva nadaljevanje dela obstoječih svetov do ustanovitve novega 17-članskega sveta, medtem ko generalni direktor nadaljuje svoje delo do imenovanja nove uprave.

Zakonodajna novost je tudi, da nobenega člana sveta ne imenujeta niti Državni zbor (DZ) niti vlada, kar je korak k tako imenovani depolitizaciji zavoda.

Vendar pa je predlog za oceno ustavnosti novele izhajal iz skupine državnih svetnikov pod vodstvom Andreja Poglajna. Skupina meni, da novela zaradi svoje vsebine in postopka sprejemanja krši več členov slovenske ustave. Opozarjajo na kršitve, ki vključujejo pravico do svobode izražanja, pravico do sodnega varstva, pravico do svobode dela in domnevo nedolžnosti, poleg tega pa tudi več ustavnih načel.

Državni svetniki so se že prej poskušali upreti uveljavitvi novele z odložilnim vetom, a je DZ zakon ponovno potrdil. Novela je bila novembra lani potrjena tudi na referendumu. Kljub temu je bila vložena pobuda za oceno ustavnosti, ki jo je Ustavno sodišče konec maja umaknilo zaradi notranjih razhajanj, kar je preprečilo sprejetje vsebinske odločitve.

Trenutno imenovana uprava RTV SLO je prejšnji mesec umaknila pobudo za oceno ustavnosti novele. Ustavno sodišče pa sporoča, da je zadeva še vedno v obravnavi in da končnih zaključkov še ni mogoče podati.

vir; Foto: Portal24/Edvard Kadič; Portal24