DSO: Kadrov za uporabnike, ki potrebujejo zahtevnejšo nego ni

ByAna Koren

3. marca, 2023 ,

Domovi za starejše nimajo kadrov za sprejem tistih, ki potrebujejo zahtevnejšo nego

Zaradi neprimernih kadrovskih normativov domovi za starejše ne morejo sprejemati uporabnikov, ki potrebujejo zahtevnejšo zdravstveno nego, opozarjajo v skupnosti socialnih zavodov. Resorno ministrstvo zato pozivajo k spremembi normativov.

Starejši, ki potrebujejo zahtevnejšo zdravstveno nego in oskrbo, kot so bolniki z umetno dihalno potjo (kanilo), in njihovi svojci se srečujejo z velikimi težavami pri iskanju primerne nastanitve in oskrbe po koncu akutnega zdravljenja v bolnišnici, so v skupnosti opozorili v sporočilu za javnost.

Domovi za ostarele so namreč prisiljeni zavrniti sprejem tovrstnih bolnikov, saj zaradi neprimernih kadrovskih normativov nimajo dovolj zaposlenih.

“Domovi so prisiljeni zavrniti sprejem”

Na domove za starejše in tudi Skupnost socialnih zavodov Slovenije se obračajo svojci starejših bolnikov s kanilo, za katere jim po odpustu iz bolnišnice nikakor ne uspe najti primerne namestitve in pomoči. Žal so zanje zaprta tudi vrata domov za starejše, saj so ti pri teh in tudi drugih podobno zahtevnih bolnikih, kot so bolniki, ki potrebujejo peritonealno dializo, aplikacijo paranteralne prehrane, aplikacijo antibiotikov v infuzijske raztopine, domovi prisiljeni zavrniti sprejem,” so v sporočilu povzeli besede sekretarja skupnosti socialnih zavodov Denis Sahernik.

Domovi zaradi neprimernih kadrovskih normativov namreč nimajo potrebnega števila diplomiranih medicinskih sester.

“Aspiracija prek endotrahealne kanile je namreč medicinsko-tehničen postopek, pri katerem mora dom z diplomiranimi medicinskimi sestrami izvajati 24-urno obravnavo, česar pa v okviru veljavnih kadrovskih normativov ni mogoče zagotoviti,” je še povedal Sahernik.

Starajoča se družba

Zaradi podaljševanja življenjske dobe se povečuje število starejših, ki tudi po koncu bolnišničnega zdravljenja potrebujejo zahtevnejše postopke zdravstvene nege in oskrbe. Za slednje pa primernih sistemskih rešitev velikokrat nimajo. Od domov za starejše se po besedah Sahernika pričakuje, da delujejo kot negovalne bolnišnice, vendar brez zagotovljenih kadrovskih in drugih virov.

Starejši z zahtevnimi zdravstvenimi stanji in njihovi svojci so tako prepuščeni sami sebi ter brez podpore in storitev, ki jih nujno potrebujejo in do katerih so po zakonodaji tudi upravičeni, je dodal.

Skupnost socialnih zavodov ministrstvu že vrsto let predlaga spremembo kadrovskih normativov. Normativi bi omogočili zaposlovanje dodatnih kadrov, vključno z diplomiranimi medicinskimi sestrami, ki so glede na poklicne kompetence edine celostno usposobljene za izvedbo vseh storitev zdravstvene nege. V skupnosti obžalujejo, da so bili s svojimi pozivi neuspešni.

vir Foto: Pexels