“Danes sem kot član Državne volilne komisije (DVK) vložil predlog za razrešitev direktorja službe DVK Dušana Vučka. Preveč zadev je ostalo nepojasnjenih.” [Drago Zadergal, Twitter]

Predlog, ki ga je vložil Drago Zadergal, član Državne volilne komisije (DVK), predlaga razrešitev Dušana Vučka, direktorja DVK.

Dušanu Vučku očita, da ni opravil tehničnih nalog za pravilno objavo začasnih in tehničnih izidov volitev v Državni zbor, da je zaradi malomarnega opravljanja dolžnosti prišlo do 4-dnevne zamude pri aktivnostih glede volitev, kar je pomenilo, da so bile glasovnice v tujino poslane kasneje in s tem onemogočeno glasovanje po pošti iz tujine večjemu številu volilnih upravičencev.

Vučko naj bi bil prav tako malomaren, ko je spregledal e-sporočilo s pripombo na oblikovanje glasovnic ter da je deloval v nasprotju z Zakonom o volitvah v Državni zbor, ko je posegel v pristojnosti DVK tako, da o prejetih podpisih podpore poslancev za kandidacijske liste ni obvestil DVK, saj je na lastno roko potrdil, katere liste kandidatov kandidirajo s podpisi treh poslancev. 

Celoten predlog za razrešitev predsednika Državne volilne komisija Dušana Vučka si lahko preberete v nadaljevanju: