Dvig morske gladine lahko Evropo stane 872 milijard evrov

Dviganje morske gladine zaradi podnebnih sprememb bo po novi študiji tehnološke univerze Delft na Nizozemskem, v sodelovanju z Evropskim inštitutom za gospodarstvo in okolje iz Milana ter univerzo Ca’ Foscari iz Benetk, Evropo do leta 2100 stalo astronomskih 872 milijard evrov. Še posebej so ogrožene Italija, zlasti njene severne regije Emilia Romagna in Veneto, severozahodna Francija, Nizozemska, Danska, baltske države in Poljska.

Rezultati študije, objavljeni v reviji Scientific Reports, so opozorilo o potrebi po ukrepih za obvladovanje potencialnih katastrofalnih učinkov dviga morske gladine. Avtorji poudarjajo, da bi morali izvajati ekonomske politike, prilagojene specifičnim regijam, da bi zmanjšali morebitno škodo.

Simulacija gospodarskega vpliva

V okviru raziskave so znanstveniki simulirali gospodarski vpliv dviga morske gladine na 271 evropskih regij od zdaj do leta 2100. Uporabili so scenarij visokih emisij onesnaževal in niso vključili najnovejših ukrepov za zaščito obale. Pri simulaciji so združili že znane podatke o učinkih in gospodarskih izgubah, ki jih je povzročilo 155 poplav v Evropi med letoma 1995 in 2016.

Rezultati kažejo, da bi Evropa in Združeno kraljestvo skupaj lahko utrpela škodo v višini do 872 milijard evrov, vendar pa so med regijami velike razlike. Italija je med najbolj ogroženimi državami, vendar bi notranjost države lahko gospodarsko pridobila s selitvijo proizvodnje iz poplavljenih obalnih območij v notranjost.

Projekcije tudi kažejo, da bi ciljno usmerjene naložbe v logistiko, javne storitve in gradbeništvo lahko pomagale ublažiti gospodarske izgube z zanemarljivimi stroški za celotno evropsko gospodarstvo. Študija opozarja na nujnost ukrepanja in prilagajanja na podnebne spremembe, da bi ohranili gospodarsko stabilnost in blaginjo evropskih regij.

vir; Foto: Freepik; Portal24