ECB poziva k regulaciji uporabe UI v finančnem sektorju

ByAna Koren

15. maja, 2024 ,
Umetna inteligenca [Foto: Freepik]

ECB poziva k regulaciji uporabe umetne inteligence v finančnem sektorju

Evropska centralna banka (ECB) je izrazila zaskrbljenost glede vse večje uporabe generativne umetne inteligence (UI) v finančnem sektorju, ki po mnenju ECB še vedno ostaja v povojih. Kljub številnim priložnostim, kot so izboljšana obdelava informacij in bolj učinkovite storitve za stranke, pa ECB opozarja na potencialna tveganja, vključno s kibernetskimi napadi in problematiko “učinka črede”.

V nedavnem članku, objavljenem v okviru rednega pregleda finančne stabilnosti, je ECB poudarila potrebo po natančnem spremljanju implementacije UI ter razmisleku o novih regulativnih pobudah za naslavljanje tržnih pomanjkljivosti. To je še posebej pomembno, ker trenutni bonitetni okvir morda ne bo zadostoval za soočenje z novimi izzivi.

Evropska unija je prva pravila za UI na svetu že postavila. Slednja zahtevajo, da sistemi umetne inteligence splošnih namenov in tisti, ki predstavljajo visoko tveganje, izpolnjujejo posebne obveznosti glede preglednosti in skladnosti z EU zakonodajo o avtorskih pravicah.

Kljub temu pa ECB meni, da je sprejetje teh tehnologij s strani finančnih institucij v Evropi še vedno na zgodnji stopnji, kar lahko privede do počasnejšega sprejemanja tehnologije zaradi zgoraj omenjenih tveganj in možnih tveganj za ugled. Tržni stiki namreč kažejo na previdnost euroobmočja pri sprejemanju generativne umetne inteligence.

ECB zato poudarja potrebo po strogem nadzoru in morebitni regulaciji uporabe umetne inteligence v finančnem sektorju, da bi zagotovili varnost, stabilnost in pravilno delovanje trgov.

[Vir: Hina]; Portal24; Foto: Freepik