Edino molitev, edino čudež lahko reši našo domovino.

Slovenci imamo zanimiv politični vrh. Veliko ljudi razmišlja o naših politikih. Deležni so spodbud, kritik, pričakovanj. Ob tem, ko jih poslušamo in gledamo se prebujajo različna čustva, od najbolj nežnih do najbolj močnih. Kolikor Slovencev, toliko pričakovanj politikov.

Vznemirjeni smo, kakšne politike imamo. Zbrali smo jih sami. Želeli smo imeti nekaj svežega, mladega,  novega, modernega oh in oh. Ko kupujemo avto smo zelo pozorni, kaj bomo kupili in kako bomo izbirali. Vzamemo si čas, imamo avto na preizkušnji. Pri izbiri naših politikov smo šli na lepe oči. Slovenci si zaslužimo več, kot to, kar imamo. 

Kdo je sploh lahko politik?

Najprej je dobro, da ima ljubezen do ljudi, skupnosti. Ne sme biti egoist, zagledan vase in poln samega sebe. Politik naj bi imel dober značaj, trdno osebnost. Njegovi darovi, talenti in strokovna izobrazba mu pomagajo, da bo lahko uspešno pomagal ljudem v domovini. Kaj potrebuje politik?  Srčnost, dobroto, ljubezen. Naj bo ugleden človek z dobrimi značajskimi lastnostmi in s privlačno osebnostjo. Njegova stališča naj bodo jasna in močna. Naj stoji za njimi. 

Zahtevni smo in veliko pričakujemo od naših politikov. Koliko res zmorejo, ali imajo dovolj darov in kvalitet, da bodo zmogli to zahtevno nalogo?  Kako se državljani vključujemo v politiko in kako pomagamo vsem odgovornim na političnem parketu ? Slabo zavedni Slovenci ne gredo niti na volitve, kaj šele, da bi sodelovali v politiki. Nekateri prevzamejo vlogo opazovalca politične  igre in so kot v gledališču. Gledajo, kritizirajo, imajo nemogoča pričakovanja. 

Pomagajmo našim politikom

Državljani, pomagajmo našim politikom. Imajo darove, talente, želje, hrepenenja. Če jih samo kritiziramo, smo pri tem sami žalostni in potrti in nič dobrega ne naredimo. Glejmo na to, kar dobrega storijo, če ne dosežejo cilje jim pomagajmo. Dajmo jim pravega duha. 

Verjamem, da tudi naši politiki potrebujejo pomoč in višjo silo. Potrebujejo Boga. Zato vas vabim, da molimo za politike. Molimo, da bi imeli radi ljudi in ne bi bili sebični. Naj s svojim delom v politiki pomagajo vsem ljudem, da bomo deležni dostojnega in človeka vrednega življenja.  Bog odpri oči politikom, da bodo bolj videli potrebe bližnjih, kot svoje. 

Politiki naj bodo zgled

Politiki naj bodo zgled močnih in trdnih osebnosti. Politik dela vedno na sebi, da je dober človek. Politik, naj bi se trudil, da živi vrednote in daje zgled.  Jezus, ti si vedno dajal moč za vse dobro.  Tudi naši odgovorni možje in žene imajo veliko darov in talentov. Dobroto imajo v sebi, le prav jo morajo usmeriti. Ker dobri, božji duh veje kjer hoče, naj zaveje nad našimi politiki in jim da močne ljubezni. Naj se v njih prebudi dobrota in ljubezen.  Tako bodo sami začutili, kako je lepo, da kar imamo v sebi najlepšega, delimo z bližnjimi. 

Dobri Bog pomagaj vsem v naši državi, ki so v službi bližnjim, da bodo dobroto delili in razveseljevali bližnje. Jezus naj tvojo ljubezen do bližnjega vedno uresničujemo vsi v naši državi. Vsi si želimo, da bi bili srečni in mirni, da bi imeli vse tisto, ker je potrebno za lepo življenje. 

Vsi so božji otroci

Dobri Bog, naj bodo naši politiki podobni Jezusu, ki je bil še posebej pozoren do tistih, ki so bili na robu družbe. Bog in Jezus Kristus nista obupala nad našo oblastjo. Vsi so božji otroci, le premalo se zavedajo dobrote in božjega duha. V sebi ga imajo, a ga ne poslušajo. Okrog njih je, a slišijo vse drugo, kot dobro in lepo. Odprtost za dobrega duha v nas samih je nujna, da delamo dobro in delimo, kar si ljudje najbolj želimo. 

Prositi je potrebno, da oblast ne pade v skušnjavo po lastnih željah in po denarju. Prilika dela tatu. Tukaj potrebujejo vsi odgovorni v naši državi posebnih vzgibov, da ne padejo v skušnjave. Priporočimo vse politike, da naj ne padejo v skušnjavo po nepravičnem pridobivanju takšnih ali drugačnih dobrin. 

Morda se vam zdi čudno, kar pišem v tej moji kolumni. Slovenci potrebujemo in si zaslužimo dobre in osebnostno trdne ljudi, ki nas bodo spremljali in podpirali v vsem dobrem. Vsak politik naj bi bil na poti spreobrnitve. Nihče ni idealen, nihče ni naj, naj, vsi pa naj bi se trudili, da drug drugemu pomagamo na poti v lepši jutri. 

Skupaj zmoremo

Imejmo pred očmi zavest, da skupaj zmoremo. Medsebojna podpora je izredno potrebna in nujna. Ne bodimo podobni  opazovalcem, ampak s svojo ljubeznijo do domovine naredimo to, kar lahko. Bodimo aktivni državljani. Ne bodimo podobni tistim, ki kritizirajo in napadajo in sebično čakajo, da so njihove potrebe uresničene. Najmanj kar lahko naredi vsak izmed nas je, da gremo na volitve, skupaj iščemo poti, kako bomo vsi srečni v raju pod Triglavom. Imamo veliko darov in talentov, smo priden narod. Skrbimo za zemljo in jo imamo radi. Vse imamo, le
modrost in razsodnost, da ne bomo gledali, kdo ima prav, ampak kaj je dobro za nas vse.

Korenine imamo močne, so tudi krvave, a močnejša je v njih ljubezen do domovine in vrednote, ki nas spremljajo. Škoda, da včasih pozabljamo na trdnost in moč korenin. Brez teh naša domovina ne more rasti. Veselimo se naših dedkov in babic. O, da bi imeli tisto ljubezen do življenja, kot so jo imeli naši predniki. Učimo se iz korenin. 

In vse bolj vem, da je potrebno za nas vse v tej lepi Sloveniji veliko prositi. Naj se vse dobro in lepo prebudi tako v naših politikih in v vseh nas. 

Benedikt Beno Lavrih 

Foto: Osebni arhiv; Portal24