Na Brdu pri Kranju je danes potekala predstavitev Ekonomskega pregleda za Slovenijo 2022.

Dogodek je organizirala Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Ekonomski pregled podaja celovito sliko makroekonomskih razmer v Sloveniji, posebno pozornost pa posveča aktualni temi digitalizacije družbe in gospodarstva, o tem smo poročali tukaj.

Minister za finance Klemen Boštjančič

V luči izzivov s katerimi se soočamo in jih naslavlja tudi ekonomski pregled OECD se ministru za finance Klemnu Boštjančiču zdi v pomembno, da sprejemamo ukrepe usmerjene v rast bruto domačega proizvoda in produktivnosti. Primer za to so denimo vlaganja v raziskave, infrastrukturo, izboljšanje poslovnega in inovacijskega okolja ter zeleni in digitalni prehod. Pomembni se mu zdijo ciljno in razvojno naravnani ukrepi. Minister Boštjančič OECD vidi kot pomembnega partnerja pri naslavljanju sedanjih in prihodnjih izzivov. Prizadeval si bo za še bolj intenzivno sodelovanje.

Ministrica za digitalno preobrazbo dr. Emilija Stojmenova Duh

Ministrica za digitalno preobrazbo dr. Emilija Stojmenova Duh poudarja, da je v času pospešene digitalizacije družbe in gospodarstva zmanjšanje digitalnega razkoraka. Do slednjega prihaja zaradi neenakih možnosti dostopa do interneta, tehnologij, orodij in znanj. Povedala je, da si bodo v tem mandatu aktivno prizadevali tudi za digitalno usposobljenost javnih uslužbencev. Posebej bodo spodbujali usposabljanja učiteljev, in tudi tako prispevali k hitrejšemu razvoju digitalne preobrazbe v državi.

Glavni namen vzpostavitve posebnega ministrstva za digitalno preobrazbo je tudi digitalna preobrazba celotne države. Nujna je tudi učinkovita horizontalna koordinacija vseh aktivnosti.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec se je osredotočil na višino pokojnin, vzdržnost pokojninske blagajne in nujnost vzpostavitve sistema dolgotrajne oskrbe.

Z namenom zagotavljanja primernosti pokojnin je minister Mesec izpostavil prizadevanja, zagotavljanja najnižje pokojnine, ki bo znašala 10 % več od praga tveganja revščine (najmanj 700 evrov). Minister Mesec je poudaril pomembnost plačila prispevkov, ki so temelj za zagotavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Dejal je, da je to posledica povečane prekarizacije dela tudi siromašenje javne pokojninske blagajne, zato je za dolgoročno finančno vzdržnost pokojninske blagajne bistveno, da se prekarne oblike dela odpravijo.

Foto: Vlada RS Twitter

By A.K.

Komentar: