ELES – Prihodnost elektroenergetike v luči zelenega in trajnostnega razvoja

ByAna Koren

23. oktobra, 2023
Foto: Meta Pavlin Avdič, Prvi.Prvi, Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER, Katja Fašink, vodja Službe za korporativno komuniciranje v družbi ELES, Karidia Toure Zagrajšek, vodja trajnostnega razvoja na NLB (arhiv Eles)Foto: Meta Pavlin Avdič, Prvi.Prvi, Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER, Katja Fašink, vodja Službe za korporativno komuniciranje v družbi ELES, Karidia Toure Zagrajšek, vodja trajnostnega razvoja na NLB (arhiv Eles) / Portal24

ELES – Prihodnost elektroenergetike v luči zelenega in trajnostnega razvoja

Na včerajšnjem tradicionalnem Strokovnem posvetu družbe ELES, d.o.o., operaterja kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja, so strokovnjaki razpravljali o izzivih in prihodnosti slovenske elektroenergetike v času trajnostnega in zelenega razvoja.

Direktor družbe ELES, mag. Aleksander Mervar, je v uvodnem nagovoru izpostavil, da prehod v nizkoogljično družbo prinaša številne izzive in da bo ta proces vse prej kot poceni. Poudaril je potrebo po nujnih investicijah v proizvodne vire ter krepitvi in širitvi omrežja.

Med ključnimi tveganji, s katerimi se sooča sektor, je izpostavil nepravočasni razvoj sistemov za proizvodnjo zelenega vodika, hrambo in transport energije. Opozoril je tudi na izzive, povezane z upravljanjem elektroenergetskih omrežij, ki bodo morala obvladovati proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije, in dolgotrajne postopke umeščanja v prostor.

Mag. Uroš Salobir, direktor Področja za strateške inovacije v družbi ELES, je opozoril na problematiko zgoščenosti proizvodnih virov, ki predstavlja enega izmed ključnih izzivov pri razvoju elektroenergetskih omrežij.

V nadaljevanju je mag. Klemen Dragaš, direktor področja za upravljanje s sredstvi in projekti, predstavil vizijo razvoja elektroenergetskih omrežij v luči zelenega prehoda in poudaril pomen sistemskega pristopa pri vključevanju velikih obnovljivih virov energije (OVE) na prenosno omrežje.

Mag. Andrej Souvent, direktor družbe Operato, je predstavil misijo svoje družbe, ki je usmerjena v opolnomočenje operaterjev elektroenergetskih omrežij z rešitvami, ki izboljšujejo varnost delovanja in omogočajo višjo izkoriščenost elektroenergetske infrastrukture.

Okrogla miza o realnosti in željah

V drugem delu dogodka so strokovnjaki s področja energetike na okrogli mizi razpravljali o realnosti in željah, povezanih z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) 2. Med udeleženci je bil mag. Aleksander Mervar, direktor družbe ELES, ki je izpostavil, da dovolj razvite tehnologije za pretvorbo viškov energije iz obnovljivih virov še ne obstajajo, zato ni prave alternative za drugi blok Jedrske elektrarne Krško (JEK2). Dr. Dejan Paravan iz GEN energije je izpostavil realnost izgradnje JEK2 do konca naslednjega desetletja, če bo projekt izveden odločno in resno.

Tibor Šimonka, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, je poudaril potrebo po čimprejšnjem referendumu o JEK2, ki naj ne bi bil odložen do leta 2027 ali 2028. Stane Merše iz Instituta “Jožef Stefan” je poudaril pomen izkoristka vseh razpoložljivih virov energije, vključno z jedrsko, za doseganje podnebnih ciljev, hkrati pa je opozoril na pomembnost obvladovanja porabe energije in virov.

Foto: Slavko Bobovnik, moderator, mag. Aleksander Mervar, direktor družbe ELES, dr. Dejan Paravan, generalni direktor GEN energije, mag. Stane Merše, vodja Centra za energetsko učinkovitost iz Instituta “Jožef Stefan”, mag. Mojca Drevenšek, predsednica EN-LITE društva za spodbujanje energetske pismenosti, Miroslav Babič, senior engagement manager iz družbe Indigo Consulting. Taj Zavodnik, vodja programa energija v okoljski organizaciji Focus in Tibor Šimonka, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije (arhiv Eles) / Portal24

Trajnost obstoječih sistemov

Razprava se je nato osredotočila na trajnost obstoječih sistemov, kjer so sodelovali strokovnjaki iz različnih področij, vključno z Boštjanom Špetičem iz Outbraina, Karidiom Toure Zagrajšek iz NLB, in Ano Struno Bregar iz CER. Diskusija je obravnavala celovitost škodljivih vplivov komuniciranja na okolje in potencialne rešitve za izboljšanje družbenih sistemov v okviru komunikacije, medijev in šolstva. Udeleženci so izpostavili pomen sprememb na ravni posameznika in nujnost hitre implementacije trajnostnih pristopov in praks.

Upokojitev

Družba ELES je ob zaključku svečano podelila posebno priznanje priznanemu novinarju gospodu Borutu Hočevarju za njegovo dolgoletno in predano delo na področju novinarstva. Gospod Hočevar je bil zadnjih deset let pisec za rubriko in portal Okolje in energija pri časopisu Finance, svojo bogato kariero pa je preživel tudi kot novinar in urednik pri Dnevniku, kjer je deloval skupno trideset let.

Direktor družbe ELES, mag. Aleksander Mervar, so se skupaj s Petrom Franklom in ostalimi zaposlenimi, zahvalili gospodu Hočevarju za leta vzornega sodelovanja. Ob tej priložnosti so ga obdali s spoštovanjem in lepimi mislimi, želeč mu vse dobro na novi življenjski poti ob upokojitvi.

Foto: ELES

Portal24