Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za izvedbo projekta »Energetska sanacija in adaptacija objekta CŠOD OE Soča«.

V okviru projekta bo izvedena energetska prenova in adaptacija objekta Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, območne enote Soča. Izvedena bo sanacija oziroma dodatna izolacija fasade, zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva, izolacija ravne strehe, zamenjava obstoječega vira ogrevanja. Sanacija prezračevalnega sistema – kuhinja, jedilnica in učilnice, vgradnja toplotne črpalke za toplo sanitarno vodo, vgradnja termostatskih ventilov in frekvenčno reguliranih črpalk za ogrevalni sistem. Preureditev ogrevalnega sistema, vgradnja kompenzacijske naprave, centralni nadzorni sistem in izvedba organizacijskih ukrepov.

Z uspešno izvedenim projektom bo predvidoma  prenovljenih 3.219,00 m2 neto tlorisne površine.

Sredstva za izvedbo razpisa prispeva Kohezijski sklad.

Vir: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Vir fotografije: CSOD.SI