ESČP delno potrdilo Bavčarjevi pritožbi, dobi 10.000 evrov odškodnine

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je delno potrdilo pritožbo nekdanjega šefa Istrabenza Igorja Bavčarja v povezavi z njegovo obsodbo na pet let zapora v zadevi Istrabenz. Bavčar je trdil, da je nekdanji pravosodni minister Goran Klemenčič s svojo izjavo kršil načelo domneve nedolžnosti in pravico do poštenega sojenja. Slednje pa predstavlja kršitev 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah.

Pritožbo Bavčarja je ESČP obravnavalo od aprila 2020 dalje. Sodišče se je pri tem osredotočilo na izjavo ministra Klemenčiča, ki je dejal, da bodo “letele glave,” če bo Bavčarjev primer zastaral. Sodišče je ugotovilo, da morajo visoki uradniki, zlasti pravosodni minister, spoštovati načelo domneve nedolžnosti. Prav tako je ocenilo, da je izjava Mira Cerarja, ki se je nanašala na zaostrovanje pogojev za odlog zaporne kazni, implicirala Bavčarjevo krivdo pred pravnomočno obsodbo.

Vpliv izjav na postopke

Sodišče je tudi razmislilo o vplivu teh izjav na postopke pred slovenskimi sodišči in ugotovilo, da je bil Bavčar v času izjav že obsojen, vendar je bila izvršitev njegove kazni odložena. Sodišče je ugotovilo, da so izjave škodovale ugledu višjega sodišča, ki je obravnavalo primer, in da je s tem prišlo do kršitve domneve nedolžnosti, kot je določeno v 6. členu konvencije o človekovih pravicah.

ESČP ni ugotovilo kršitve 7. člena konvencije, ki se nanaša na prepoved kazni brez zakona.

Sodišče je odločilo, da mora Slovenija Bavčarju plačati 10 tisoč evrov nepremoženjske škode in šest tisoč evrov stroškov postopka. Bavčar pa lahko zahteva povrnitev premoženjske škode pred nacionalnim sodiščem.

Igor Bavčar je bil prvotno obsojen zaradi domnevnega pranja denarja v povezavi s posli družbe Istrabenz, v katerih je sodeloval. Bavčar in drugi obsojeni so oprali več milijonov evrov. Sodba proti Bavčarju je postala pravnomočna leta 2014, vendar je zahteval odlog zaporne kazni zaradi zdravstvenih težav.

To je zadnja razsodba ESČP v povezavi s primerom Istrabenz, ki je sprožil številne debate o poštenosti in nepristranskosti sodnega sistema v Sloveniji. Bavčar je zahteval visoko odškodnino, ki pa je bila delno odobrena.

Foto: STA

Portal24