EU: Letna inflacija kaže znake umirjanja, kje je najnižja?

ByA.K.

5. marca, 2024 , ,
Foto: Freepik

EU: Letna inflacija kaže znake umirjanja, kje je najnižja?

Letna inflacija v Evropski uniji (EU) in evroobmočju kaže obetavne znake umirjanja, saj januarski podatki razkrivajo padec inflacije v 15 državah članicah EU, medtem ko je preostalih 11 držav zabeležilo porast. Takšni podatki nakazujejo na postopno in vztrajno zmanjševanje inflacije od oktobra 2022, ko je dosegla svojo najvišjo vrednost v zadnjih štirih desetletjih.

Po podatkih Eurostata, statističnega urada EU, je bila letna inflacija v EU januarja 2024 zabeležena pri 3,1 odstotka, kar je zmanjšanje v primerjavi s 3,4 odstotka v decembru. To predstavlja opazno znižanje v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta, ko je inflacija znašala 10,0 odstotka. V območju evra je bila januarska letna stopnja inflacije še nižja, in sicer 2,8 odstotka, kar je manj od 2,9 odstotka decembra in precej pod 8,6 odstotka, kolikor je znašala januarja 2023.

Cene kljub upočasnitvi rastejo

Zmanjšanje inflacije nakazuje na upočasnitev rasti cen življenjskih potrebščin, ki kljub upočasnitvi še vedno rastejo. V EU so bile januarja zabeležene nižje cene energije v primerjavi z istim obdobjem lani, kar je pomembno prispevalo k splošnemu znižanju inflacije. Predhodna ocena Eurostata za februar 2024 kaže na nadaljnje znižanje inflacije v območju evra na 2,6 odstotka, kar je še vedno nad ciljno stopnjo inflacije Evropske centralne banke (ECB), ki znaša 2 odstotka.

Stopnja inflacije po EU se razlikuje od države do države, pri čemer nobena od držav članic januarja ni zabeležila negativne inflacije, kar bi pomenilo splošno znižanje cen. Kljub temu februarske ocene kažejo na nadaljevanje trenda zniževanja inflacije po večini EU, čeprav še ni dosegla ciljne ravni ECB.

Analize kažejo, da je inflacija oktobra 2022 dosegla vrhunec zaradi kombinacije dejavnikov, vključno s posledicami pandemije COVID-19 in ruske invazije na Ukrajino, ki sta močno vplivali na cene energije. Zgodovinsko gledano je bila najvišja zabeležena letna stopnja inflacije v EU v juliju 2008, ko je dosegla 4,4 odstotka.

Najvišjo inflacijo ima Romunija

Januarski podatki za leto 2024 kažejo, da se je letna inflacija v Evropski uniji (EU) gibala med 0,9 odstotka in 7,3 odstotka, pri čemer je Romunija zabeležila najvišjo stopnjo, 7,3 odstotka. Sledijo ji Estonija in Litva s 5 odstotki, Hrvaška s 4,8 odstotka ter Poljska s 4,5 odstotka. Na drugi strani spektra sta Danska in Italija zabeležili najnižjo letno inflacijo, in sicer 0,9 odstotka. Latvija, Litva in Finska so imele nekoliko višjo inflacijo, zabeleženo pri 1,1 odstotka.

Med večjimi gospodarstvi EU je Španija z 3,5 odstotka in Francija s 3,4 odstotka zabeležila inflacijo nad povprečjem EU. Nemčija je poročala o inflaciji, ki je enaka povprečju EU, 3,1 odstotka, medtem ko je inflacija v Veliki Britaniji dosegla 4,2 odstotka. Slovenija je prav tako zabeležila letno inflacijo 3,4 odstotka.

V primerjavi z decembrom se je letna inflacija znižala v 15 državah članicah EU, v eni ostala stabilna, v 11 državah pa se je zvišala.

Kar zadeva države kandidatke za članstvo v EU, so vseh pet držav, za katere je Eurostat posredoval podatke, zabeležile višjo letno inflacijo kot povprečje v EU. Turčija je izstopala s 64,9-odstotno inflacijo, kar je izjemno visoko. Opozicijske stranke in nekdanji vodja turškega statističnega urada TurkStat so izrazili dvome o uradnih podatkih. Trdijo namreč, da so bili le-ti prirejeni. Neodvisna skupina za raziskovanje inflacije (ENAG) je ugotovila, da je letna stopnja potrošniške inflacije v Turčiji dejansko 129 odstotka.

Februarja se pričakuje upad v 11 od 20 držav

Po predhodni oceni Eurostata se je letna inflacija februarja v primerjavi z januarjem znižala v 11 od 20 držav območja evra. Največji padec je zabeležila Slovaška, kjer se je inflacija znižala za 0,7 odstotne točke (pp), s 4,4 odstotka na 3,7 odstotka. Podobni padci so se zgodili v Španiji, na Malti in v Estoniji, kjer je inflacija padla za 0,6 odstotka. Po drugi strani se je inflacija zvišala v štirih državah: v Belgiji za 2,1 odstotka, v Luksemburgu za 0,2 odstotka ter na Cipru in Finskem, kjer je zrasla za 0,1 odstotka.

V februarju 2024 je Hrvaška zabeležila najvišjo letno stopnjo inflacije v območju evra, in sicer 4,8 odstotka, medtem ko je bila najnižja inflacija zabeležena v Latviji, kjer je dosegla 0,9 odstotka, merjeno s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin (HICP).

Analiza glavnih komponent evroobmočja kaže, da se je najvišja letna stopnja inflacije februarja pričakovala pri hrani, alkoholu in tobaku (4,0 odstotka, v primerjavi s 5,6 odstotka januarja), sledijo storitve (3,9 odstotka, januarja 4,0 odstotka) in neenergetsko industrijsko blago (1,6 odstotka, januarja 2,0 odstotka). Inflacija energije je ostala negativna pri -3,7 odstotka, kar predstavlja opazen upad v primerjavi z -6,1 odstotka januarja.

Januarska inflacija

Januarska inflacija nepredelane hrane je znašala 6,9 odstotka, februarja pa se je znižala na 2,2 odstotka. To predstavlja potencialno pozitivno novico za gospodinjstva z nižjimi dohodki, glede na to, da je realna inflacija hrane, ki odraža stopnjo inflacije hrane minus skupno inflacijo, nanje posebej bremenilna. Inflacija pri hrani in brezalkoholnih pijačah je v evrskem območju znašala 5,4 odstotka, kar je januarja povzročilo 2,8 odstotka realno inflacijo pri hrani.

Evropska komisija v svojem poročilu Winter 2024 Economic Forecast, objavljenem sredi februarja, napoveduje, da se bo gospodarska aktivnost v EU leta 2024 postopoma pospeševala, kar bo spodbudilo večjo potrošnjo. Z nadaljnjim zmanjševanjem inflacije se pričakuje rast realnih plač, kar bo pomagalo ohranjati stabilnost cen hrane.

[Vir: Euronews]; Portal24; Foto: Freepik