EU sodišče podprlo tožbo Švicark proti vladi zaradi podnebja

Foto: Freepik

EU sodišče podprlo tožbo Švicark proti vladi zaradi podnebja

Evropsko sodišče za človekove pravice je danes razsodilo v prid skupini starejših Švicark, ki so vlado obtožile neukrepanja v boju proti podnebnim spremembam. Skupina več kot 2000 žensk je trdila, da jih vlada s svojim neukrepanjem izpostavlja tveganju smrti zaradi vedno pogostejših in intenzivnejših vročinskih valov. Ta odmevna odločitev lahko postavi precedens za nadaljnje tožbe v Evropi in svetu, povezane s kršitvami človekovih pravic zaradi podnebnih sprememb.

Predsednica sodišča, Siofra O’Leary, je v svoji izjavi poudarila, da švicarska vlada ni zadostila svojim obveznostim glede varovanja pravice do zasebnega in družinskega življenja svojih državljanov, saj ni implementirala učinkovite domače politike za boj proti podnebnim spremembam. O’Leary je izpostavila še neuspeh švicarske vlade pri določanju jasnih ciljev za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, kar je ključni element pri obravnavanju globalnega segrevanja.

Svetovno civilno gibanje Avaaz je sodbo označilo kot prelomni trenutek v pravnih bitkah povezanih s podnebnimi spremembami. Ruth Delbaere, direktorica pravnih kampanj pri Avaazu, je izrazila upanje, da bo ta sodba služila kot primer, kako lahko državljani uspešno tožijo svoje vlade zaradi podnebnih neuspehov.

Zavrnili dva podobna primera

Sodba prihaja ob zavrnitvi dveh podobnih primerov s strani sodišča, kjer je eno od tožb vložilo šest mladih iz Portugalske proti 32 evropskim vladam, drugo pa nekdanji francoski župan proti francoski vladi. Kljub temu je odločitev v primeru proti Švici, ki je pravnomočna in se nanjo ni mogoče pritožiti, jasen signal vladi, da mora okrepiti svoja prizadevanja za zmanjšanje emisij.

Sodba, ki ni predmet pritožbe, lahko sedaj prisili švicarsko vlado k sprejetju bolj agresivnih ukrepov za zmanjšanje emisij in prilagoditvi ciljev zmanjšanja do leta 2030, da bi izpolnili zahteve Pariškega sporazuma o omejitvi globalnega segrevanja na maksimalno 1,5 stopinje Celzija. Ta odločitev postavlja Švico in ostale države pred nove izzive in odgovornosti v boju proti podnebnim spremembam, hkrati pa daje upanje aktivistom in skupinam, ki se zavzemajo za bolj zeleno in trajnostno prihodnost.

[Vir: Euronews]; Portal24; Foto: Freepik