EU sprejela zakon za preprečevanje ‘greenwashinga’

ByA.K.

18. januarja, 2024 , ,
Foto: FreepikOkolje Foto: Freepik

EU sprejela zakon za preprečevanje ‘greenwashinga’

Evropski parlament je potrdil novo direktivo, namenjeno zaščiti potrošnikov pred zavajajočimi okoljskimi trditvami na izdelkih in izboljšanju označevanja. Direktiva predstavlja ključni korak v boju proti “greenwashingu” in nepoštenim trženjskim praksam, ki so potrošnike dolgo zavajale.

Člani Evropskega parlamenta so prepričljivo podprli direktivo, ki ima za cilj zagotoviti, da potrošniki ne bodo več deležni zavajajočih tržnih praks in bodo lažje sprejemali boljše nakupovalne odločitve. Po besedah parlamenta bodo nova pravila dodala številne sporne trženjske prakse na seznam prepovedanih komercialnih metod, ki so povezane z zelenim pranjem in zgodnjim zastaranjem izdelkov.

To pomeni, da se izrazi, kot so “okolju prijazen,” “biorazgradljiv” in “podnebno nevtralen,” ne smejo več uporabljati v oglaševanju ali na embalaži, razen če so podkrepljeni s konkretnimi dokazi. Ko bodo nova pravila uvedena v državah članicah, bodo v EU dovoljene le oznake trajnosti, ki temeljijo na uradnih shemah certificiranja ali jih določijo javni organi.

Poleg tega bo direktiva prepovedala trditve, da je izdelek “podnebno nevtralen,” “zmanjšan” ali, da ima “podnebno pozitiven” vpliv na okolje zaradi shem izravnave emisij CO2. EU je poudarila, da so naložbe podjetij v projekte varstva podnebja dobrodošle, vendar ne smejo več zavajati potrošnikov, da bi verjeli, da je izdelek “dober, ker je podjetje nekje posadilo drevesa.”

Odobritev direktive predstavlja pomemben uspeh za okolje, podnebje in potrošnike. Hkrati pa novo zakonodajo spodbuja k večji osredotočenosti proizvajalcev in potrošnikov na trajnost blaga. Informacije o garanciji bodo morale biti bolj vidne, hkrati pa se bo oblikovala nova, usklajena oznaka, ki bo dala prednost izdelkom s podaljšano garancijsko dobo.

Odobritev te direktive je rezultat večmesečnih pogajanj med institucijami EU in državami članicami o tem, kako naj bodo urejene okoljske trditve. Države članice imajo sedaj dve leti časa, da uvedejo nova pravila in tako okrepijo zaščito potrošnikov ter spodbudijo trajnost na evropskem trgu.

vir; Foto: Freepik; Portal24