Evroobmočje: Inflacija padla na najnižjo raven v štirih mesecih

denar, evro [Foto: Freepik]

Evroobmočje: Inflacija padla na najnižjo raven v štirih mesecih

Marca 2024 je bilo na evroobmočju zabeleženo pomembno znižanje inflacije, saj so se stopnje z 2,6 odstotka znižale na 2,4 odstotka. Po podatkih Eurostata je to najnižja zabeležena vrednost v zadnjih štirih mesecih in potrjuje predhodne ocene o upočasnjevanju inflacijskih pritiskov.

Največji vpliv na inflacijo imajo storitve, ki so ostale na letni ravni nespremenjene in so zabeležile 4,0-odstotno povečanje. Sledijo hrana, alkohol in tobak, ki so doživeli upad s 3,9 odstotka na 2,7 odstotka v primerjavi s prejšnjim mesecem. Neenergetsko industrijsko blago je prav tako pokazalo zmanjšanje inflacije, saj so se cene znižale s 1,6 odstotka v februarju na 1,1 odstotka v marcu. Energenti so beležili manjše znižanje cen na -1,8 odstotka, kar je manj izrazito v primerjavi z -3,7 odstotka v prejšnjem mesecu.

V evroobmočju, ki zajema države Evropske unije, kjer se kot nacionalna valuta uporablja evro, inflacijo merimo s povprečjem tehtanega harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin (HICP). Leta 2024 storitve predstavljajo največji delež, 44,9 odstotka celotne porabe gospodinjstev, sledi neenergetsko industrijsko blago z 25,7 odstotka. Hrana, alkohol in tobak ter energenti predstavljajo 19,5 odstotka oziroma 9,9 odstotka porabe. Pomembno je poudariti, da lahko kljub manjšemu deležu porabe cene teh skupin izdelkov močno nihajo, kar ima velik vpliv na splošno inflacijo.

V območju evra so inflacijske stopnje med državami različne, kar Evropska centralna banka pripisuje posebnim dogodkom, trgovinskim vzorcem in finančnim sistemom posameznih držav. Po poročilu so najvišjo letno inflacijo zabeležili v Hrvaški (4,9 odstotka), Avstriji (4,2 odstotka), Estoniji (4,1 odstotka) in Belgiji (3,8 odstotka).

Najnižje stopnje inflacije

Nasprotno, najnižje stopnje inflacije so imele Litva (0,3 odstotka), Finska (0,7 odstotka) in Latvija (1 odstotek), z Italijo, ki je zabeležila 1,3 odstotka. Osnovna inflacija, ki izključuje nestanovitna živila in energente, se je marca znižala s 3,1 odstotka na 2,9 odstotka, kar je najnižja točka v zadnjih dveh letih. To znižanje bi lahko vplivalo na politike Evropske centralne banke (ECB).

Po poročanju Euronews so tržna pričakovanja nagnjena k možnosti znižanja obrestnih mer že v juniju, s štirimi možnimi znižanji do konca leta 2024. Predsednica ECB Christine Lagarde je izpostavila, da bi morebitne spremembe v inflacijskih obetih in osnovni inflaciji lahko spodbudile ECB k prilagoditvi trenutnih omejitev monetarne politike. Lagarde je vzdrževala nevtralno držo in napovedala, da bo več informacij na voljo junija, ko bo ECB naredila naslednje korake v svoji monetarni politiki. Kljub temu, da so nekateri člani bili pripravljeni na znižanje obrestnih mer že v aprilu, je bilo med članicami soglasje, da se odločitve sprejemajo postopoma in brez predhodnih zavez o usmeritvi obrestnih mer.

[Vir: Euronews]; Portal24; Foto: Freepik