Evropejci letno zavržemo kar 7 milijonov ton oblačil

ByAna Koren

31. maja, 2024 ,
Oblačila [Foto: Pixabay]

Evropejci letno zavržemo kar 7 milijonov ton oblačil

Evropske države so leta 2020 proizvedle približno 6,95 milijona ton tekstilnih odpadkov, kar pomeni okoli 16 kg na osebo na leto. Čeprav se številne države še vedno soočajo z velikimi odlagališči odpadnih oblačil, je Češka izstopila kot vodilna pri reševanju tega problema.

Na Češkem vsako leto zavržejo približno 180.000 ton tekstilnih odpadkov, vendar se le 3 do 4 odstotki teh odpadkov znajdejo v zabojnikih za mešane odpadke. Od skupne količine je 39.000 ton tekstila razvrščenega za recikliranje, medtem ko 75.000 ton onesnaženih tekstilnih odpadkov konča v mešanih zabojnikih. Češka vlada pa ima načrt za izboljšanje trenutnih praks ravnanja z odpadki.

Decembra lani je Ministrstvo za okolje objavilo načrte za uvedbo obveznega zbiranja tekstilnih odpadkov, ki bo začelo veljati leta 2025. Trenutno ločeno zbiranje tekstilnih odpadkov ni obvezno, kar pomeni, da veliko zavrženih oblačil, ki bi jih bilo mogoče ponovno uporabiti ali reciklirati, konča na odlagališčih.

Minister za okolje, Petr Hladík, je poudaril, da je cilj države uskladiti se z evropsko direktivo o ravnanju z odpadki. Cilj je povečati recikliranje tekstila in izboljšati učinkovitost prizadevanj za recikliranje. Strategija vključuje vzpostavitev zbirnih mest po različnih občinah, da bi državljanom omogočili lažje ločevanje tekstilnih odpadkov.

10.000 zbirnih mest za tekstil

Češka ima trenutno približno 10.000 zbirnih mest za tekstil, vendar obstoječi zakon o odpadkih zahteva samo zbiranje, ne pa tudi recikliranje. Nova shema predvideva vzpostavitev več zbirališč na dostopnih mestih, kot so mestne hiše ali trgovine, podobno kot pri zbiranju baterij in električnih odpadkov.

Evropske države so leta 2020 proizvedle 6,95 milijona ton tekstilnih odpadkov, od tega je bilo 4,4 kg na osebo zbranih ločeno za ponovno uporabo in recikliranje, vendar je kar 11,6 kg na osebo končalo v mešanih gospodinjskih odpadkih. Glavni vir tekstilnih odpadkov v EU so oblačila in gospodinjski predmeti, od 4 do 9 odstotkov teh izdelkov pa je uničenih, preden so sploh uporabljeni.

V več kot polovici držav EU je že obvezno ločeno zbiranje tekstila, vendar gre večinoma za tekstil za večkratno uporabo. Luksemburg in Belgija imata najvišjo stopnjo ločenega zbiranja tekstila v EU, sledita jima Nizozemska in Avstrija. Kljub temu nobena država ne zbere več kot polovice svojih tekstilnih odpadkov.

Evropska agencija za okolje opozarja, da je treba zmogljivosti za sortiranje in recikliranje povečati, sicer bo znatna količina teh odpadkov še naprej končala v sežigalnicah, na odlagališčih ali izvožena izven EU.

[Vir: Euronews]; Portal24; Foto: Pixabay