Evropska komisija želi v okviru svojega najnovejšega načrta o trajnosti in biotski raznovrstnosti do leta 2030 uporabo kemičnih pesticidov prepoloviti. Cilj napovedi EU, ki je del njene ambiciozne strategije Farm to Fork, je prehranske sisteme narediti bolj zdrave in okolju prijazne. 

Komisija pravi dokončna prepoved uporabe kemičnih pesticidov ni njen cilj. Predlagan cilj 50 odstotkov bo za države članice pravno zavezujoč.

Frans Timmermans, komisar, zadolžen za zeleni dogovor bloka pravi, da se bo v skladu s predlogi na nekaterih javnih površinah kemičnih pesticidov popolnoma prenehala uporaba.

“Do leta 2030 bi morali polovico kemičnih pesticidov nadomestiti z alternativami, s praksami, kot so kolobarjenje in tehnologijami, kot je natančno kmetovanje. Predlagamo tudi prepoved vsakršne uporabe pesticidov na občutljivih območjih, kot so šole, bolnišnice, parki in igrišča.”

Frans Timmermans

Države članice bi morale kot del nove ureditve o svojem napredku redno poročati. EU sredstva za kritje stroškov morebitnih novih zahtev bi bila na voljo naslednjih pet let. Številne vlade novim predlogom nasprotujejo. Italijanski evropski poslanec Herbert Dorfmann je za Euronews povedal, da je čas glede na trenutno krizo s hrano napačen.

“Čas je popolnoma neprimeren za pripravo tega predloga, ker smo v trenutku, ko je v Evropi potrebna hrana. Spet smo v razpravi o prehranski varnosti v Evropi in predlagati obe uredbi zdaj je preprosto neprimerno.”

Herbert Dorfmann
Zeleni politiki v Evropskem parlamentu se s to oceno ne strinjajo. 

Copa Cogeca, največji evropski sindikat kmetov pravi, da se zavzema za zmanjšanje uporabe kemičnih pesticidov, vendar ne za vsako ceno.

“Evropska kmetijska skupnost podpira globalni cilj zmanjšanja fitofarmacevtskih sredstev. Da bi to dosegli, je treba evropskim kmetom in kmetijskim zadrugam zagotoviti razpoložljiva, varna, učinkovita in cenovno dostopna orodja, ki jih je treba po najnovejšem znanstvenem napredku še razviti. Osredotočanje na strožja pravila ne bo rešilo temeljnih težav za varstvo rastlin: prepoved različnih proizvodov brez zadostnih učinkovitih alternativ ni učinkovit pristop.”

Copa Cogeca
Načrti

Načrti vključujejo tudi obvezni cilj sanacije narave za države, da do leta 2030 popravijo 20 odstotkov poškodovanih ekosistemov, pri čemer je zamisel vrniti naravo na vsa območja, vključno z gozdovi, kmetijskimi zemljišči in urbanimi območji.

Eden od glavnih ciljev je ustaviti upad opraševalcev, kot so čebele, za katere strokovnjaki pravijo, da dejansko povečajo pridelek kmetovanja in pomagajo naravno obnoviti ekosisteme.

Načrte bosta morala preden bodo lahko postali zakon odobriti Evropski parlament in Evropski svet.

Foto: Dara Stanley

By A.K.

Dodaj odgovor