Evropska sredstva za dvig kakovosti dvojezičnega šolstva

ByMiha Kovač

2. aprila, 2024 , ,
Foto: Freepik

Evropska sredstva za dvig kakovosti dvojezičnega šolstva

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo financiranje za projekt, ki si prizadeva za izboljšanje kakovosti dvojezičnega šolstva med madžarsko narodno skupnostjo v Sloveniji in slovensko narodno skupnostjo na Madžarskem. V okviru programa evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 je projekt “Dvig kakovosti dvojezičnega šolstva” prejel ključna evropska sredstva za svojo realizacijo.

Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost bo z evropskimi sredstvi izvedla vrsto dejavnosti in delavnic, ki bodo obogatile dvojezično izobraževanje. Osredotočenost bo na krepitvi pozitivnega odnosa do maternih jezikov – madžarskega in slovenskega – ter na ohranjanju bogate kulturne dediščine obeh narodov. Projekt spodbuja razvoj novih pristopov in oblik poučevanja v dvojezičnem kontekstu in izboljšuje pedagoške prakse za učinkovitejše poučevanje.

Cilji in pričakovani učinki projekta

Glavni cilj projekta je nadgradnja jezikovne podpore v maternem jeziku, ki bo dopolnjena z novimi metodami poučevanja, s poudarkom na izboljšanju pedagoških praks. Cilj je izboljšati kakovost in učinkovitost dvojezičnega šolskega sistema, kar bo imelo pozitivne učinke tako na učence kot na širšo skupnost. Projekt prav tako stremi k izboljšanju vključenosti, učinkovitosti in ustreznosti izobraževalnih sistemov za potrebe trga dela, spodbuja pridobivanje ključnih kompetenc ter uvedbo dualnih sistemov usposabljanja in vajeništva.

Projekt, vreden 380.000 evrov, bo pretežno financiran s strani Evropskega socialnega sklada plus, ki bo zagotovil 85 odstotkov sredstev, ali 323.000 evrov. Takšna finančna podpora izpostavlja zavezanost Evropske unije k spodbujanju izobraževalnih priložnosti, ki krepijo medkulturno razumevanje in podpirajo jezikovno ter kulturno raznolikost.

Projekt “Dvig kakovosti dvojezičnega šolstva” predstavlja pomemben korak naprej v prizadevanjih za izboljšanje dvojezičnega izobraževanja in krepitev vezi med madžarsko in slovensko narodno skupnostjo. Z izvedbo tega projekta se obetajo pomembne izboljšave v kakovosti izobraževanja, ki bodo imele dolgoročne pozitivne učinke na ohranjanje in razvoj dvojezičnosti in medkulturnega dialoga v regiji.

Portal24; Foto: Freepik