Evropski komisar prejel očitke o pravilih davčne preglednosti

Evropska komisarka za finance Mairead McGuinness se je v četrtek soočila z ostrimi vprašanji poslancev Evropskega parlamenta (EP). Ti so dokumentu izvršnega organa EU očitali, da države EU spodbuja k omilitvi zahtev glede davčne preglednosti.

McGuinnessova jim je zagotovila, da dokument vsebuje tehnične smernice. Namen dokumenta je preprečiti multinacionalkam, da bi izkoriščale pravne vrzeli. Poudarila je, da ne ovira prizadevanj držav članic za boj proti davčnim utajam.

Nekateri poslanci medtem sumijo, da je dokument prikrit poskus omejevanja davčne preglednosti. Evelyn Regner, podpredsednica Evropskega parlamenta iz vrst socialistov in demokratov, je trdila, da smernice presegajo tehnične nasvete. Ima politični vpliv in pomeni kršitev pristojnosti Evropske komisije. Ne upošteva prispevka sozakonodajalcev.

Manon Aubry je poslanka Evropskega parlamenta. Je predstavnica Levice. Pod vprašaj je postavila pristop Komisije. Pristop je zaupen. Komisija je zaprosila države članice. Te bi morale izvajati pravila o preglednosti. Pravila so minimalna. Zanimalo jo je, od kod izvira pooblastilo za ta ukrep.

Dva poslanca Evropskega parlamenta, povezana z desno usmerjeno skupino EPP, sta podprla McGuinnessovo. Utemeljila sta pomen dokumenta za preprečevanje pravne razdrobljenosti. Posvarila sta pred nalaganjem pretiranih predpisov o preglednosti podjetjem.

Nemški poslanec Evropskega parlamenta Markus Ferber je pripomnil, da je nerealno pričakovati večje pobiranje davkov z objavo davčnih informacij. Poudaril je potrebo po tesnejšem sodelovanju med davčnimi organi, da bi določili davčne obremenitve in zagotovili, da podjetja plačajo pravičen delež.

Direktiva o davčni preglednosti, sprejeta leta 2021, je del odziva EU na afero Panamski dokumenti iz leta 2016. Njen cilj je razkriti, kako so ultrabogati imeli koristi od skrivnostnih davčnih sistemov v tujini.

Razdrobljenost in tveganja za trg EU

McGuinness je leta 2021 kot poslanka Evropskega parlamenta glasovala za direktivo. Prepričana je, da se Komisija z njo bori proti “pozlačevanju”. Vlade pri izvajanju zakonodaje EU nalagajo dodatne zahteve in bremena. Posledica tega je razdrobljenost med državami članicami. To negativno vpliva na enotni trg.

Omenila je tudi, da bi lahko pozlačevanje povečalo tveganje. Večnacionalne korporacije obidejo pravila in strukturirajo svoje poslovne dejavnosti tako, da izkoriščajo regulativne vrzeli.

Poudarila je, da obveščanje držav članic o slabostih gold platinga ne pomeni prepovedi. Navsezadnje imajo države članice diskrecijsko pravico, da po lastni presoji dodajo obveznosti poročanja, če menijo, da je to primerno.

Skupina poslancev Evropskega parlamenta je poslala pismo, v katerem je zahtevala pojasnilo o posredovanju. Odgovorni so za pripravo poročila Parlamenta o direktivi o davčni preglednosti v letu 2021. Pismo je bilo v sredo poslano Komisiji.

McGuinness se je zavezala, da bo pripravila pisni odgovor na njihova vprašanja.

Direktiva iz leta 2021 nalaga velikim podjetjem s prihodki, ki presegajo 750 milijonov evrov, da javno razkrijejo svoja davčna plačila. Prav tako spodbuja vlade, naj izvajajo ukrepe, ki presegajo zahteve EU.

Vendar kritiki trdijo, da je zakon pomanjkljiv. Zahteva namreč le prijavo davkov, plačanih v državah EU. Zahteva tudi prijavo v 16 državah, ki so na seznamu davčnih oaz.

Le deset držav članic je predlog zakona vključilo v svojo nacionalno zakonodajo. Rok za to je bil 22. junij 2023.

Vprašanje poseganja v pravila o davčni preglednosti je pritegnilo pozornost po vsem svetu. Pojavila se je obtožba proti OECD zaradi lobiranja pri avstralski vladi. Namen obtožbe je bil oslabiti njene predpise o davčni preglednosti.

Vir Portal24 Foto: Pixabay