Evropski parlament deli vloge: EPP vodi, proti Patriotom pa ‘cordon sanitaire’

EU zastava [Foto: Pixabay]

Evropski parlament deli vloge: EPP vodi, proti Patriotom pa ‘cordon sanitaire’

Politične skupine v Evropskem parlamentu so začele deliti ključne vloge pred ustanovnim zasedanjem prihodnji teden, pri čemer je desnosredinska Evropska ljudska stranka (EPP) dobila ključne vloge. Informacije iz internega dokumenta, ki ga navaja Euronews, razkrivajo, da je vsaka politična skupina na sinočnjem sestanku izmenično izbirala svoje želje glede predsednikov odborov in pododborov, pri čemer so uporabili sorazmerno formulo, ki skupinam daje moč glede na njihovo velikost.

EPP, ki je na volitvah v EU dobila največ sedežev, si je zagotovila predsedstva v treh najvišjih odborih – za industrijo (ITRE), za zunanje zadeve (AFET) in za kmetijstvo (AGRI). Prav tako si prizadeva za vodenje odborov za ustavne zadeve (AFCO), ribištvo (PECH) in proračunski nadzor (CONT) ter pododbora za javno zdravje (SANT).

Socialisti in demokrati (S&D) so zaprosili za vodenje vplivnega odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI), ki je poleg ITRE največji v Evropskem parlamentu s 90 člani. Skupina namerava tudi predsedovati odborom za mednarodno trgovino (INTA), ekonomske in monetarne zadeve (ECON), regionalni razvoj (REGI) ter odboru za pravice žensk in enakost spolov (FEMM).

Evropski konservativci in reformisti (ECR), tretja največja skupina po izteku roka za ustanovitev skupine, 4. julija, so se potegovali za predsedstvo odbora za proračun (BUDG), ki je ključnega pomena za upravljanje dolgoročnega proračuna EU. Skupina si je prizadevala tudi za vodstvo odborov za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE) ter za peticije (PETI).

Liberalci, Zeleni in ‘cordon sanitaire’ za Patriote

Liberalci Renew Europe (RE), četrta največja skupina v času roka 4. julija, so nameravali predsedovati manjšim, a vplivnim odborom, kot so razvoj (DEVE), pravne zadeve (JURI) in pododbor za varnost in obrambo (SEDE).

Zeleni si prizadevajo za vodenje notranjega trga in varstva potrošnikov (IMCO) in pododbora za človekove pravice (DROI). Levica si prizadeva za nadzor nad odboroma za davčne zadeve (FISC) in za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL).

Skupina Patrioti, kljub temu da je zamudila rok 4. julij, je uspela zahtevati odbore za promet in turizem (TRAN) ter odbore za kulturo in izobraževanje (CULT). Vendar pa večina političnih skupin proti Patriotom uporablja ‘cordon sanitaire’ in jih tako izključuje iz vplivnih položajev v parlamentu.

Vsak odbor bo pozneje ta mesec uradno izvolil predsednika in do štiri podpredsednike na konstitutivni seji, ki bo oblikovala predsedstvo odbora. Medtem ko so bili kandidati neformalno dodeljeni po proporcionalni d’Hondtovi metodi, jih lahko člani odbora še vedno zavrnejo.

Razdelitev ključnih položajev odraža strateške interese in prednostne naloge posameznih političnih skupin v Evropskem parlamentu, kar bo oblikovalo delo in odločitve parlamenta v prihodnjem mandatu.

Zaradi ‘cordon sanitaire’ se torej pričakuje, da bodo visoki položaji, ki so neformalno dodeljeni Patriotom, ostali prazni in bodo pozneje morda prerazporejeni drugim skupinam.

[Vir: Euronews]; Portal24; Foto: Pixabay