Finančni minister Klemen Boštjančič predstavil paket davčnih sprememb

Klemen Boštjančič [Foto: Vlada RS Flickr]

Finančni minister Klemen Boštjančič predstavil paket davčnih sprememb

Finančni minister Klemen Boštjančič je na današnji novinarski konferenci predstavil nov paket davčnih sprememb, namenjenih povečanju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in odpravljanju trenutnih pomanjkljivosti. Boštjančič je uvodoma spomnil, da je minilo leto dni od napovedi davčne reforme, in poudaril, da tokrat ne predstavlja celovite reforme, temveč prvi paket ukrepov. “Reforma je niz takšnih paketov,” je dejal.

Predstavljeni prvi paket ukrepov je rezultat posvetovanj z delovno skupino in strateškim svetom za davke, v katerem sodelujejo predstavniki sindikatov in gospodarstvenikov, končne predloge pa je oblikovalo Ministrstvo za finance. Minister Boštjančič je izpostavil tri ključne ukrepe prvega paketa.

Prvi ukrep predvideva bolj ugodno davčno obravnavo za privabljanje novih kadrov iz tujine, tako tujcev kot Slovencev, ki trenutno delajo v tujini. Za te bo v obdobju petih let dohodnina znižana za sedem odstotkov prejete plače. Ukrep je namenjen mlajšim od 40 let, visoko kvalificiranim in izkušenim kadrom. “Preko ugodnejše davčne obravnave želimo zavezancem olajšati prehod v novo življenjsko okolje, ki prinaša višje začetne življenjske stroške,” je pojasnil Boštjančič. Minister meni, da bi ta ukrep podprl dvig dodane vrednosti v delu gospodarstva, ki ima ta potencial. Če bi v Slovenijo prišlo 1000 novih davčnih zavezancev, bi pozitivni javnofinančni učinki lahko znašali do 20 milijonov evrov.

Spodbude za inovativna zagonska podjetja

Drugi ukrep so spodbude za inovativna zagonska podjetja, ki naj bi kadre s posebnimi znanji in kvalifikacijami razbremenil določenih tveganj, zlasti v primerih neuspeha podjetij. “Ta podjetja se v začetnih fazah poslovanja soočajo s precejšnjimi likvidnostnimi težavami,” je dejal Boštjančič. Ukrep zamika trenutek nastanka obveznosti za plačilo davkov in prispevkov na kasnejši datum, na primer ob odsvojitvi deleža ali prenehanju delovnega razmerja.

Tretji ukrep pa se nanaša na administrativne spremembe, ki naj bi znižale stroške delodajalcev in povečale privlačnost nagrajevanja delavcev z delnicami in deleži. Ukrep predvideva, da davke in prispevke za izplačilo nagrad v naravi poravna delojemalec in ne delodajalec. “Omogočen bo odlog ali obročno plačilo teh obveznosti za 24 mesecev,” je pojasnil Boštjančič.

Na finančnem ministrstvu pričakujejo, da bo predstavljeni paket začel veljati 1. januarja 2025. Do konca leta naj bi bil predstavljen še drugi paket davčnih ukrepov, ki bo vključeval tudi obdavčitev premoženja in dodatne razbremenitve delodajalcev.

[Vir: MMC RTV SLO]; Portal24; Foto: Vlada RS Flickr