FURS odposlal prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine

ByMiha Kovač

2. aprila, 2024 , ,
Foto: Freepik

FURS odposlal prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine

Finančna uprava RS (FURS) je napovedala, da bodo zavezanci za dohodnino kmalu prejeli prvi sveženj informativnih izračunov za preteklo leto po pošti. Z izračuni, ki so bili odposlani v petek, je zajetih 930.749 zavezancev. Med njimi bo 130.990 oseb, ki bodo morali doplačati dohodnino, 364.491 zavezancev pa čaka vračilo preveč plačane dohodnine. Skupno bo izvedenih za 34,88 milijona evrov doplačil in za 95,45 milijona evrov vračil. Povprečni znesek doplačila znaša 266 evrov, povprečni znesek vračila pa 262 evrov.

Zavezancem ni treba vlagati ugovorov zoper informativni izračun dohodnine, če razlika med zneski dohodkov iz informativnega izračuna in zneski dohodkov iz obvestil, prejetih s strani izplačevalcev, v skupnem znesku, ne presega 1 EUR. Pri veliki večini zavezancev, kjer je zaradi zaokroževanja zneskov prihajalo do razlik, te znašajo nekaj centov, večja razlika (do 1 EUR) pa lahko pride pri zavezancih, ki so imeli v preteklem letu večje število različnih izplačevalcev

FURS

Zavezanci so pozvani, da prejete informativne izračune natančno preverijo, zlasti glede pravilnosti in popolnosti podatkov o dohodkih. Če ugotovijo kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti, imajo možnost vložiti ugovor do 29. aprila. V primeru, da se z izračunom strinjajo, ni potrebno ukrepanje, saj bo izračun avtomatsko postal odločba po preteku roka za ugovor. Rok za doplačilo premalo plačane dohodnine in vračilo preveč plačane dohodnine je določen za 29. maj.

Glede na datum odpreme 29. marec 2024 se bo rok za ugovor iztekel 29. aprila 2024, rok za plačilo premalo plačane dohodnine je 29. maj 2024, preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana na TRR do 29. maja 2024. Če ima zavezanec naplačane zapadle obveznosti do FURS, bo znesek vračila zmanjšan za znesek pobota neplačanih zapadlih obveznosti zavezanca. Če na informativnem izračunu ni določenega računa za vračilo, morajo zavezanci za prejem vračila zagotoviti podatek o računu v skladu z navodili, podanimi v informativnem izračunu dohodnine.   

FURS

FURS opozarja, da ugovor ni potreben, če razlike med zneski dohodkov iz informativnega izračuna in prejetimi obvestili izplačevalcev ne presegajo enega evra, kar je pogosto posledica zaokroževanja zneskov. Prav tako je možno, da bo znesek vračila zmanjšan za morebitne neplačane zapadle obveznosti do FURS-a.

V prvem svežnju so zajeti rezidenti Slovenije, ki niso uveljavljali posebnih olajšav za vzdrževane družinske člane ali niso dosegali dohodkov iz dejavnosti. Naslednji sveženj informativnih izračunov bo odpremljen 31. maja.

Glede plačila dohodnine izpostavljamo, da lahko zavezanci plačajo dohodnino tudi preko eDavkov in sicer s karticami MasterCard, Visa, Maestro in Diners club, z rešitvami mobilne telefonije Flik, mBills in VALÚ Moneta ter spletno banko Bank@net. Plačilo dohodnine se v eDavkih izvrši le z nekaj kliki in brez izpolnjevanja plačilnega naloga. Podrobnejše informacije o plačilu obveznih dajatev preko eDavkov so objavljene na spletni strani Finančne uprave.

Dohodnina se lahko plača tudi s SEPA direktno obremenitvijo (SDD). Za plačilo dohodnine, ki zapade v plačilo 31. 5. 2024, mora zavezanec FURS podati soglasje za SDD do 29. 4. 2024.  Soglasje za SDD se predloži preko eDavkov, ob pogoju, da je zavezanec vključen v storitev eVročanja. Soglasje velja za plačilo vseh nadaljnjih obveznosti te vrste, če zavezanec ne prekliče soglasja za SDD. Podrobnejše informacije o plačilu obveznih dajatev s SDD so objavljene na spletni strani Finančne uprave.

FURS

Portal24; Foto: Freepik