Generalmajor Miha Škerbinc povzel dogajanje v NATO in Ukrajini

ByAna Koren

19. januarja, 2023 , , , ,
Miha Škrbinc Facebook (zajem zaslona)

Generalmajor Miha Škerbinc na družabnem omrežju Facebook povzel dogajanje v NATO in Ukrajini ter kakšne so predpostavke o varnosti v Evropi.

Zapis, objavljen na družbenem omrežju Facebook objavljamo v celoti, spodaj je tudi video, na katerega se zapis nanaša:

” Morda Facebook ni najprimernejši za tako dolgo pisanje – pa vendar. »Dobro je, ker je enostavno« je komentar generala Cavolija o procesu pridruževanja Švedske zavezništvu.

Da Vam prihranim čas, bom enostavno tudi povzel, kaj je povedal o tem, kar se dogaja trenutno v NATO-u in Ukrajini ter kakšne so predpostavke o varnosti v EVROPI. Priporočam pa, da si vzamete 10 minut in poslušate sami. Je odlična informacija o tem, kaj se dogaja okoli otoka na katerem živimo.

1. Protizakonita, neizzvana in brutalna agresija na Ukrajino je temeljito spremenila Zavezništvo in potrdila pomembnost kolektivne obrambe.

2. Odvračanje (detterrence) deluje. Zavezništvo je modro in odgovorno že pred agresijo prvič v zgodovini hkrati aktiviralo vse obrambne načrte, razporedilo 140 ladij, 32.000 vojakov in 135 letal neposredno pod NATO poveljstvom, kot okrepitev nacionalnim silam na vzhodnih mejah zavezništva.

3. Soočamo se s temeljito in popolno spremembo dejstev in predpostavk na katerih je desetletja temeljilo delovanje NATO-a. NATO je bil osredotočen na krizno upravljanje in »ekspedicijsko vojskovanje« z manjšimi silami. Zagotavljalo se je stabilnost daleč od meja Zavezništva. Danes pa se NATO popolnoma osredotoča na obrambo teritorija Evrope. In se pripravlja za izvajanje operacij velikega obsega v vseh domenah. Po novem Strateškem konceptu, ki je bil sprejet na političnem vrhu v Madridu, je vojaški del izdelal koncept, ki se imenuje Koncept obrambe in odvračanja evroatlantskega prostora (DDA- Detterrence and Defence of Euroatlantic Area). Pred tem je vojaški del sprejel tudi novo vojaško strategijo. Na tej podlagi intenzivno poteka izdelovanje t.i. Regionalnih načrtov, ki bodo prinesli temeljite spremembe v način vojaške obrambe in odvračanja. Ti načrti se izdelujejo, ob in skladno, z nacionalnimi načrti in so usmerjeni proti dvema ključnima prepoznanima grožnjama; Ruski federaciji in terorizmu.

4. Sprememba koncepta ter prehod iz kriznega upravljanja k obrambi Evrope ter novi načrti bodo zahtevali korenite spremembe. Prilagoditi se bo moral način poveljevanja in kontrole ter struktura in odgovornost poveljstev. Prenova oblikovanja sil (New Force Model) bo imela za posledico opazno povečanja stalnih in razporejenih sil za razliko od sil na rotacijskem modelu. To bo zahtevalo spremembo strukture in organiziranosti sil, ki se bo potem spet odražala skozi proces načrtovanja obrambnih zmogljivosti (kdo prispeva kaj?) skozi t.i. NDPP. Prvič v zgodovini se bo tako načrtovanje obrambnih zmogljivosti postavilo popolnoma skladno z vojaškim ciljem, nalogo in vojaškimi načrti. Vsemu temu se bo prilagodilo tudi urjenje in usposabljanje.

5. Spremenila se bo tudi aktualna drža Zavezništva. Načrtuje se, da bo 8 bataljonskih NATO bojnih skupin (v njih sodeluje tudi Slovenija) preraslo v brigadne, kar pomeni najmanj 300% povečanje. Ob tem se bo vzpostavil integriran sistem zračne obrambe ob vzhodni meji. Vzpostavil se bo sistem za zagotavljanje vzdržljivosti sil in okrepitev, ki bo zajemal tudi vzpostavljanje logističnih točk, mobilnosti in podobno.

O prvih vojaških izkušnjah iz vojne v Ukrajini pa je dodal nekaj svojih osebnih zaključkov:

1. Trda moč (hard power) je realnost. Ne glede na to, da se vojne bijejo ob uporabi vseh instrumentov nacionalne moči (diplomatski, informacijski, vojaški, ekonomski…ali z recimo hibridnim delovanjem) trda in vojaška moč ostajata nezmanjšana odločilna značilnost vsake vojne. In pomembno je, da ju imamo.

2. Kinetični efekti so odločilni na bojišču. Na primer kibernetika in informacijsko delovanje sta pomembna, ampak: «Če se nasprotnik pojavi s tankom je potrebno imeti tank!«

3. S preciznostjo se lahko nadvlada koncentracijo (mass) vendar to zahteva čas. Zato je potrebno žrtvovati prostor za čas, tega pa si vedno branitelj ne more privoščiti.

4. Obseg vojne je neverjeten. Ukrajinci imajo na prvi črti razporejenih 37 brigad in še nekaj ducatov brigad teritorialne obrambe. Rusi so do sedaj izgubili skoraj 2000 tankov. Samo Rusi v povprečju izstrelijo več kot 20.000 artilerijskih granat dnevno.

5. Proizvodnja zmogljivost je ključna. Ohranjanje kapacitet obrambne industrije je v novem NATO-vem konceptu enako pomembna kot pripravljenost vojaških enot.

6. Izkazalo se je kako pomembno je civilno in politično voditeljstvo. Poveže narod, postavi jasen smoter v težkih trenutkih in vizijo cilja za katerega se bo vojaško borilo.”

Miha Škrbinc, Facebook (vir)